Åpne Høyre støtter eggdonasjon

Åpne Høyre ønsker at eggdonasjon skal tillates i Norge: Vi vil gå sammen med øvrige deler av organisasjonen som ønsker å tillate eggdonasjon for skape flertall for dette på landsmøtet, sier leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L'orange 

Eggdonasjon er tillatt i de fleste europeiske land, herunder de øvrige nordiske landene. Reguleringen av egg- og sæddonasjon varierer mellom landene, både i Europa og innen Skandinavia, det viktigste skillet går ved muligheten til anonym donasjon. Assistert befruktning i ulike former har gitt muligheter for familieforøkelse for par som er ufrivillig barnløse.

Norske myndigheter har ingen oversikt over hvor mange kvinner som reiser utenlands for fertilitetsbehandling, men i følge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at anslagsvis 200 norske par i året ønsker behandling med eggdonasjon. Dette antas å øke i tiden fremover.

Åpne Høyre mener at det å trekke inn adopsjon i diskusjonen av assistert befruktning er en avsporing, da det er forskjell på å skape liv og på å gi omsorg for et barn som allerede er skapt.

Den teknologiske utviklingen har gitt muligheter både for par og enslige, uavhengig av legning.

I det prinsipielle spørsmålet om bruk av biologisk arvemateriell mener Åpne Høyre at man ikke skal forskjellsbehandle kvinner og menn. Når vi tillater sæddonasjon må vi prinsipielt også tillate eggdonasjon.

Åpne Høyre erkjenner at prosessene for sæddonasjon og eggdonasjon er svært forskjellige, men nettopp den medisinske tilleggsrisikoen ved eggdonasjon gjør at vi ønsker dette tillatt i Norge, slik at det kan skje i ordnede former, og under reell frivillighet.

Åpne Høyre vil bemerke av vi ved å tillate eggdonasjon i Norge kan gi rom for at flere par/enslige å få hjelp i Norge, fremfor å måtte reise utenlands. Å regulere eggdonasjon i Norge vi også gi oss mulighet til å sikre at det skjer på en slik måte at barnet får mulighet til å spore sitt biologiske opphav, på samme måte som ved sæddonasjon.

Åpne Høyre mener:

  • Norge må tillatte eggdonasjon.
  • Norge må tillate assistert befruktning uansett legning og til enslige forsørgere.
  • Barn som er resultatet av norsk sæd- eller eggdonasjon skal kunne spore sitt biologiske opphav.