Familiemangfoldet må tas på alvor

Håkon Rønning Vahl, styremedlem i Åpne Høyre
Håkon Rønning Vahl, styremedlem i Åpne Høyre
3. mai er det regnbuefamilienes dag. Den internasjonale ”International Family Equality Day” har siden 2010 feiret mangfoldet i familieetableringer.  Åpne Høyre ønsker fokus på videre arbeid for og sikre universell likestilling likeverdige muligheter for alle familier.


Idag er det ikke lenger et særsyn at barn vokser opp med 2 mødre, 2 fedre, 2 fedre og 1 mor eller omvendt. Dessverre gjenspeiles dette ofte ikke i hverken lovverk, forskrifter, og ikke minst opplever alt for ofte annerledes familier diskriminering og negative holdninger.
Aller nærmest er det siste. Hver og en av oss har et selvstendig ansvar for å inkludere våre naboer, og forebygge mobbing, utestengelse, hærverk og vold. Det gjelder enten naboen heter Indra og Mudassar, Sandra og Anna eller Jon Elisabeth.
Familier skapes på ulike måter. Mange er uenig noen av valgene som foretas for å skape en familie. Kjernen for valgene er uansett det samme: Ønsket om å skape en forpliktene og trygg havn for sine aller nærmeste. Det må vi erkjenne og respektere for å bevare vår viktigste institusjon, familien. Det innebærer å være åpne for at familier kommer i mange og ulike former.
Som samfunn har vi ansvar for å trygge oppveksten til ethvert barn. Vi må skape stabile rammer og trygge juridiske forhold uansett barnets opphav. Det er en god norsk tradisjon helt siden de Castbergske barnelover.
Mange land tillater ulike former for surrogati. Å gjennomføre surrogati i Norge er ikke tillatt. Vi må likevel erkjenne at løsningen for en del å reise til utlandet for å etablere familie. Når barnet/barna kommer til Norge er alle juridiske bånd til fødeland og biologiske foreldre kuttet.  Åpne Høyre mener barns juridiske rettigheter må sikre raskt og uten ugrunnet opphold for å trygge barnet. Dette kan løses gjennom forprosess underveis i graviditeten, slik som tidligere foreslått i Norge. Da vil barn ha sine foreldre med fullt ansvar fra dag 1.
Noen velger å danne familie ved samarbeid og fordeling av ansvar enten som 2 par eller 1 par og en nærstående venn. Barna får gode hjem med ansvarlige foreldre som følger opp, og til og med kan være en ekstra til å støtte opp om både oppdragelse, omsorg og i hverdagen.
Det vil kreve omfattende lovarbeid for å skape et godt lovverk knyttet til mer enn 2 foreldre, både med tanke på premissene for etablering av slikt foreldreskap og form og innhold. Samtidig vil det skape stabile og trygge rammer for familier skapt med flere frivillige voksne involverte uavhengig av legning.
Listen kunne vært gjort lengre. Det er et krevende og omfattende arbeid å skape trygge og gode rammer for familiemangfoldet som allerede eksisterer. Derfor er det viktig at vi kommer igang raskt.