Herman Odderstøl Rasmussen ny leder i Agder Åpne Høyre

Leder i Agder Åpne Høyre, Herman Odderstøl Rasmussen
Leder i Agder Åpne Høyre, Herman Odderstøl Rasmussen

Herman Odderstøl Rasmussen fra Kristiansand ble sist uke utnevnt til leder i Agder Høyres faste utvalg for skeiv blå politikk, Agder Åpne Høyre.

- Jeg er utrolig glad for den muligheten jeg har fått, og jeg er klar for å gripe fatt i utfordringene som venter, sier Herman i etterkant av utnevnelsen.

Han viser spesielt til levekårsundersøkelsen fra 2018, der brukere (unge Sørlendinger) kunne ved hjelp av spørsmål, gi uttrykk for hvordan de hadde det som skeiv i Sør.

- Resultatene var ganske nedslående. Agder ligger bakpå når det gjelder skeives rettigheter. Så mye som 19 prosent av Sørlendinger og Telemarkinger grøsser av homofile menn, forteller Odderstøl Rasmussen. Han viser videre til en undersøkelsen fra Bufetat, som slår fast at Sørlendingene og Telemarkingene er de i landet med mest fordommer mot LHBT+ personer.

- På bakgrunn av dette har vi mye å jobbe med. Agder Åpne Høyre ønsker å være en utviklingsarena og et talerør for skeiv blå politikk i Agder, forteller den regionale lederen for Åpne Høyre.

Herman Odderstøl Rasmussen vil spesielt jobbe lokalt i kommunene og på fylkesnivå. Han er tydelig på hva som er de viktigste sakene:

  • Få inn kunnskapen om skeive, og skeives rettigheter inn på tidlig skoletrinn.
  • Jobbe for økt kunnskap i samfunnet om skeive.

- Får vi kunnskapen inn i skolen er allerede mye gjort. Det må vi pushe på i politikken, for at vi ikke havner bakpå. Agder Åpne Høyre vil jobbe for å sette skeives problemstillinger på dagsorden. Jeg gir meg ikke før Sørlandet er et godt sted å bo for alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, sosioøkonomisk bakgrunn, avslutter Odderstøl Rasmussen.