Nytt styre for Åpne Høyre

Åpne Høyres styre for perioden 2018-2020
Åpne Høyres styre for perioden 2018-2020

Høyres sentralstyre oppnevnte i helgen Åpne Høyre-styret for perioden 2018-2020. Helge Ytterøy L’orange fikk fornyet tillit som leder. To nye medlemmene i styret er gruppeleder i Harstad Høyre, Håkon Rønning Vahl, og styremedlem i Gamle Oslo Høyre, Louise-Hill Vegsund.

Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre for å gi politiske innspill og forslag på LHBTIQ(lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn-, og queerpersoner)-relaterte tema, samt å synliggjøre partiets politikk på området. Åpne Høyre har tett samarbeid med Høyres folkevalgte og tillitsvalgte, og bidrar til å markere Høyre på relevante arenaer og pride-festivaler.

- Sentralstyret har oppnevnt et styre som dekker hele landet, og nytt av året er at også Nord-Norge er representert. Jeg ser frem til å bygge videre på det vi har fått til siden oppstarten for to år siden , sier leder Helge Ytterøy L’orange, samtidig som han ønsker å takke Jon Ole Whist og Bjørgulv Vinje Borgundvaag som trer ut av styret etter eget ønske.

Ytterøy L’orange sier Åpne Høyre har fått politisk gjennomslag i partiet. Han viser blant annet til Høyres program for inneværende periode, der LHBTIQ-politikk er tatt inn på en rekke områder, blant annet innen helse, utdanning, asyl, justis og utenriks.

- Vi ser at mange av disse punktene allerede er kommet inn i den blå-grønne Jeløya-erklæringen. Vi skal selvfølgelig holde trykket på regjeringen for å gjennomføre punktene i regjeringserklæringen så vel som handlingsplanen fra 2016, kommenterer Åpne Høyre-lederen.

Åpne Høyre ser flere viktige saker som må prioriteres fremover: - Helsetilbudet for transpersoner er langt fra tilfredsstillende. Negativ sosial kontroll er et problem som rammer LHBTIQ-personer i særlig grad, og det er avgjørende at regjeringens handlingsplan følges opp. I tillegg har vi reaksjonære religiøse miljøer og ulike radikaliserte grupper som fordrer et aktivt holdningsarbeid. Dette blir viktige områder for oss fremover, forklarer Ytterøy L’orange.

Åpne Høyre har også gått gjennom og utviklet forslag og innspill på tema og tiltak relevant for LHBTIQ-befolkningen for lokalpolitikere. Et viktig arbeid for Åpne Høyre fremover blir å løfte opp disse sakene i programarbeidet i alle Høyres foreninger for å løfte LHBTIQ-saker inn i lokalprogrammene.

- I tillegg til styret har vi bygget opp et riksdekkende nettverk med mer enn 100 dyktige bidragsytere. Vi skal bruke nettverket til både å skape god politikk markere Høyre utad – både nasjonalt og lokalt, avslutter Helge Ytterøy L’orange.

Dette er styret: Helge Ytterøy L’orange (leder, Rogaland), Kristin Kulset (Trøndelag), Daniel Mekki (Vestland), Kaia Marie Rosseland (Oslo/Agder), Carl Fredrik Tjeransen (Oslo), Vegard Rødseth Tokheim (Oslo/Viken), Håkon Rønning Vahl (Troms & Finnmark), Louise-Hill Vegsund (Oslo), Håvard B. Øvregård (Oslo).