Opne Høgre etablert i Vestland

Fra etableringsmøtet i Vestland Opne Høgre
Fra venstre leder i Vestland Høgre Tom Georg Indrevik, Daniel Mekki, Bjørn Loe nyhuss, leder i Vestland Opne Høgre Bjarne Amundsen, Willy Christiansen og leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange. Iril Schau Johansen var ikke med da bildet ble tatt. Foto: Karsten Sprenger

Vestland Høgre og Åpne Høyre har nå etablert regionalt utvalg av Opne Høgre i det nye Vestland fylke.

- På en rekke områder har vi en jobb å gjøre lokalt. Det gjelder bevissthet rundt antimobbearbeid, presse på for bedre oppfølgning av hatkriminalitet og knyttet til ulike minoritetsmiljøer, sier leder i Vestland Opne Høgre Bjarne Amundsen.

En viktig del av arbeidet til Opne Høgre i Vestland vil være å bistå Høyres tillits- og folkevalgte i arbeidet med å sette arbeid mot diskriminering, negativ sosial kontroll på dagsorden: - Kompetansebygging og profesjonalitet i møte med ulike seksuelle minoriteter i førstelinjen er vesentlig for å forebygge diskriminering og utenforskap, mener Amundsen.

Med seg i styret har han Iril Schau Johansen (Voss) og Bjørn Loe Nyhuus (Bergenhus). I tillegg vil styret suppleres fra tidligere Sogn og Fjordane.

Vestland Høgre er en av Høyres største fylkesforeninger, og leder i Vestland Høgre, Tom Georg Indrevik forteller samarbeidet med Åpne Høyre og etableringen av et regionalt utvalg er en bevisst satsning fra fylkesforeningen.

- Vi har de siste årene hatt god hjelp av Åpne Høyre, som har bidratt med politiske innspill og til gode markeringer i forbindelse med Regnbuedager i Bergen og Pride på Stord. Når vi nå får et fast utvalg, vil vi kunne jobbe mer systematisk gjennom hele året og på tvers av våre lokalforeninger.

Åpne Høyre-lederen nasjonalt, Helge Ytterøy L’orange, er svært glad for å få et regionalt utvalg i Vestland: -Lokal forankring, og løpende arbeid ut mot lokale folke- og tillitsvalgte er en av primæroppgavene til Åpne Høyre. For å fange opp saker og kunne gi god støtte lokalt betyr regionale team mye. I tillegg begynner det å bli mange prider som skal dekkes og å ha faste team å jobbe sammen med er en styrke, sier Ytterøy L’orange.

Åpne Høyre-lederen forteller at utvalget jobber godt sammen med Høyrefolk over hele landet: - Vi har et nasjonalt nettverk med rundt 200 Høyre-tillitsvalgte. Der vi ser mulighetene jobber vi sammen med fylkesofringene for å få på plass regionale utvalg. Vi har kommet lengst med dette her i Vestland, Agder og i Viken, og flere andre fylker har meldt interesse, avslutter leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange.

For mer informasjon:
Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange tel 90 277 255
Leder, Vestland Opne Høgre, Bjarne Amundsen tel 984 33 070