Svært uheldig utsettelse av viktige lovendringer

Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange
Leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'orange

Justiskomiteen på Stortinget har helt uventet valgt å utsette behandlingen av mange av endringene i straffeloven som justisminister Monica Mæland la frem tidligere i vår. Dette berører blant annet svært etterlengtede forbedringer i vernet mot hatkrim for utsatte grupper som transpersoner og bifile.

Samlet sett er det omfattende endringer som er foreslått. Likevel er det helt merkelig at endringer som et bredt flertall i Stortinget stiller seg bak ikke blir sendt frem til behandling med en gang.
Forbedringer i hatkrimlovverket som dette gjelder, er lenge etterlengtet av det store politiske flertallet. Stortinget ba så å si samlet om bedre vern mot hatvold for transpersoner og bifile fordi disse ikke har vært omfattet av lovverket hittil.
- Regjeringen har jobbet svært lenge med dette, og gjort en meget omfattende og grundig utredning. Da er det svært spesielt at Stortinget ikke vil behandle lovendringen de selv ba om for 2 år siden, sier leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange, som erkjenner at arbeidet har tatt lang tid.
Han klarer ikke å se at regjeringen foreslår noe kontroversielt knyttet til vern mot hatkrim:
- Stortinget vedtok med bredt flertall en ny diskrimineringslov i 2017. Der fikk også transpersoner og bifile diskrimineringsvern gjennom å ta inn seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som diskrimineringsvern. At de samme begrepene brukes i straffeloven for å sikre vern mot hatvold er en forenkling og samkjøring av lovverket.
- Jeg er spesielt forundret over at AP og SV, som tidligere har etterlyst disse lovendringene, nå setter seg på gjerdet og utsetter behandlingen. Hvis de virkelig mener dette er kontroversielt, er det en vill snuoperasjon som ikke bare er trist men også veldig farlig. Hvis de kun gjør dette for å tekkes de få motstanderne av forslagene, ofrer de utsatte grupper på populismens alter, avslutter Åpne Høyre-lederen.