Vi kan nå toppen!

Leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L'orange
Leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L'orange
Den nye regjeringserklæringen legger et godt grunnlag for at Norge kan bli det beste landet i Europa knyttet til LHBTIQ-rettigheter.
- Det er en god regjeringserklæring sett med LHBT+øyne. Erkjennelsen av mangfoldet, både i samfunnet, for ulike familier, og ikke minst retten til å være seg selv, går som en rød tråd gjennom hele erklæringen, sier leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L’orange, i forbindelse med regjeringsutvidelsen.

Han viser til innledningen med forutsetningene for samarbeidet, mangfoldet i familiekonstellasjoner helt uten definisjonene «mor og far», og ikke minst det konkrete punktet som er skrevet inn om å «Sikre LHBTIQ-personers rettigheter, bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskrimminering og bidra til at kompetanse om denne gruppen kommer aktivt inn i rammeplanen til alle relevante utdanningsløp», og sier: - Dette er en god grunnmur som legger en varig standard for politikken fremover. 

Den utvidede regjeringen legger stor vekt på arbeidet for universell likestilling, og viderefører et omfattende arbeid med flere tiltak rettet mot negativ sosial kontroll og æreskultur. Ytterøy L’orange er glad for at erklæringen også har tatt inn begrepet seksuell identitet. 

– Vi vet at transpersoner, og personer med ulike seksuelle identiteter sliter ekstra. At Granavollerklæringen erkjenner dette på linje med annen diskriminering er veldig bra og viktig steg for å komme diskriminering av seksuelle minoriteter til livs, sier Åpne Høyre lederen. 

Regjeringserklæringen er tydelig på at kunnskap om LHBTIQ skal inn i alle relevante utdanningsløp. I tillegg et det tatt inn egne punkter om at kunnskap om seksualitet skal inn i barnehager og skole for å forebygge fordommer og bidra til at unge respekterer hverandre og ta informerte valg. 

- I kombinasjon med styrking av blant annet skolehelsetjenesten, legges nå grunnlag for tygge ungdommer i gode skolemiljøer. Her blir det viktig at kommuner og fylker følger. Lokale handlingsplaner og bevisstgjøring av førstelinjen gjennom bruk av nasjonale kompetansemiljøer viktig. Fra Høyres side kommer vi til å jobbe aktivt med dette i kommuner og fylker, sier Ytterøy L’orange.

Åpne Høyre-lederen er også meget godt fornøyd med regjeringens internasjonale plattform: - Den nye regjeringserklæringen viderefører arbeidet med seksuell og reproduktiv helse internasjonalt, og vektlegger seksuelle minoriteters situasjon knyttet til menneskerettigheter. Dette er svært viktig, sier han. 

- Solberg-regjeringene har vært progressive i LHBTIQ-spørsmål siden tiltredelsen. Derfor har Norge nådd langt opp på rangeringen RainbowEurope. Denne erklæringen legger grunnlag for å nå regjeringens mål om at vi skal nå helt til toppen, avslutter Åpne Høyres leder.

For mer informasjon:
Leder i Åpne Høyre Helge Ytterøy L'orange
tel +47 90 277 255, helge@lorange.me