Kontakt

Åpne Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Bli medlem i Åpne Høyres diskusjonsforum

Vil du være med å påvirke Åpne Høyre? Da kan du bli medlem i diskusjonsforumet her.

Adresse

Postboks 1536 - Vika
0117 OSLO

Telefon

90277255

Åpne Høyre

Åpne Høyre ledes av Helge Ytterøy L'Orange

Åpne Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.

Bli medlem i Åpne Høyres diskusjonsforum

Vil du være med å påvirke Åpne Høyre? Da kan du bli medlem i diskusjonsforumet her.