Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljøkommunen Ås

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling og at vi ønsker at Ås skal fremstå som en av de kommunene i Norge som er best på miljø.

Helse og omsorg i Ås

Ås kommune har tatt krafttak for å kunne tilby omsorgsboliger og sykehjem. Behovet for flere sykehjemsplasser er stort, og kommunen må derfor bygge flere sykehjemsplasser i tillegg til demenssenteret som nå bygges. Høyre er åpne for alternative finansieringsmåter og driftsformer.

Forskning, innovasjon og næringsliv i Ås

Ås Høyre vil arbeide for at Ås, i samarbeid med næringslivet og utdannings- og forskningsmiljøene ved NMBU, skal bli regionens innovasjonsmotor.

Se vår politikk

Ås kommune

Akershus

Kontakt

Stein Gunnar Ekhaugen
Telefon: 90988118
Stein Gunnar Ekhaugen, Svalestien 28
1407 VINTERBRO

Aktuelt

Velkommen til årsmøte

Ås Høyre avholder årsmøte torsdag 17. november kl 19.00 i Ås kulturhus, 2. etasje. ...

Kalender

24 okt

Gruppemøte

Sted: Ås kulturhus
Dato: 24. okt 2016
Tid: 18:30
31 okt

Gruppemøte

Sted: Ås kulturhus
Dato: 31. okt 2016
Tid: 18:30
Se hele kalenderen