Nominasjonskomiteens innstilling til Agder Høyres stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Aust-Agder valgdistrikt

Komiteen anbefaler Svein Harberg fra Grimstad (62) som 1. kandidat, Torunn Ostad fra Grimstad (48) som 2. kandidat og Amalie Kollstrand fra Arendal (23) som 3. kandidat. 

Dissens fra 3 av 8 komitemedlemmer på Amalie Kollstrand til 2. plassen.

Nominasjonskomiteen har valgt å gi fornyet tillit til stortingsrepresentant Svein Harberg som 1. kandidat. Svein er Høyres parlamentariske nestleder og er første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Svein kan vise til gode resultater, har et stort nettverk, bred politisk erfaring og innehar en rekke viktige verv og posisjoner.

På 2. plass har komiteen innstilt adjunkt Torunn Ostad. Torunn er Agder Høyres første nestleder og gruppeleder i fylkestinget og medlem av Høyres sentralstyre. Hun har bred politisk erfaring og innehar som Svein er en rekke andre viktige verv og posisjoner. *Dissens fra 3 av 8 komitemedlemmer på Amalie Kollstrand til 2. plassen.

På 3. plass har komiteen innstilt Amalie Kollstrand. Amalie er snart ferdig utdannet lege, hun er vararepresentant til bystyret og fylkestinget, er leder av Agder Høyres Kvinneforum, tidligere leder av Agder Unge Høyre og har arbeidet som sommervikar på Stortinget for Høyres stortingsgruppe. Amalie har en tydelig stemme i klima- og likestillingsdebatten og erfaring fra debatt- og mediearbeid.

De innstilte kandidatene hadde stor oppslutning i den rådgivende prøvenominasjonen for foreninger og i den rådgivende urnominasjonen for medlemmer. De oppnådde sterk støtte i foreningene på tvers av regioner og kommuner, og har gjennom sitt arbeid og engasjement vist at de er politikere med integritet og innflytelse. Det er verdt å merke seg at Høyreforeningene legger vekt på disse egenskapene og ikke skuler blindt til kjønnsbalanse og geografi når man skal sette sammen det beste laget. Når man er nominert på en stortingsvalgliste er man representant for hele fylket uavhengig av bosted og kjønn. 

22 dyktige politikere sa ja til å stille på Høyres liste denne gangen, så det har vært et utfordrende arbeid for komiteen å prioritere. Mange kombinasjoner ble testet ut før vi kom fram til nedenfor prioriterte liste som blir lagt fram for nominasjonsmøtet.  

 

Innstilling fra Agder Høyres nominasjonskomite for Aust-Agder valgdistrikt:

Agder Høyres Stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Aust-Agder valgdistrikt

Nr.

Navn

Kommune

Født

1

Svein Harberg

Grimstad

1958

2

Torunn Ostad
*Dissens fra 3 av 8 komitemedlemmer på Amalie Kollstrand

Grimstad

1972

3

Amalie Kollstrand

Arendal/Unge Høyre

1997

4

Haagen Poppe

Arendal/Unge Høyre

1995

5

Halvor Rismyhr

Lillesand

1955

6

Nina Roland

Arendal

1972

7

Olav Neset

Bygland

1955

8

Marianne Landaas

Tvedestrand

1957

9

Siri Mathiesen

Arendal

1960

10

Kai Olav Fredriksen

Arendal

1972


Kontaktperson for uttalelser:

Leder av nominasjonskomiteen Arild Windsland, mobil: 926 46 119, e-post: windsl@online.no  

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes heldigitalt lørdag 21. november kl. 14.00 - 16.00 (direktesendt fra Thon Hotel Norge i Kristiansand). Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to videomøter som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.