Nominasjonskomiteens innstilling til Agder Høyres stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Vest-Agder valgdistrikt

Komiteen anbefaler Ingunn Foss fra Lyngdal (60) som 1. kandidat, Aase Marthe J. Horrigmo fra Kristiansand (38) som 2. kandidat og Amalie Gunnufsen fra Kristiansand (24) som 3. kandidat.

Nominasjonskomiteen har valgt å gi fornyet tillit til stortingsrepresentant Ingunn Foss som 1. kandidat. Komiteen har vektlagt hennes brede erfaring, nettverk, gjennomslag for landsdelens prioriterte saker og gode valgresultater. Hun blir kaptein for en liste med unge talentfulle politikere på neste topplassene.

På 2. plass har komiteen innstilt statssekretær for kunnskapsdepartementet Aase Marte J. Horrigmo. Komiteen har vektlagt hennes brede kunnskap på sentrale politiske områder. I tillegg har hun i sin politiske karriere hatt en rekke sentrale posisjoner i Høyre nasjonalt, deriblant som medlem av partiets programkomite for kommende stortingsperiode.

På 3. plass har komiteen innstilt Amalie Gunnufsen som er rådgiver for finansfraksjonen i Høyres Stortingsgruppe. Amalie er i sin 2. periode som bystyrerepresentant for Kristiansand Høyre og er sentralstyremedlem i Unge Høyre, så hun har en solid posisjon i partiet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun er en politiker vi garantert kommer til å få mye glede av fremover.

De innstilte kandidatene hadde stor oppslutning i den rådgivende prøvenominasjonen for foreninger og i den rådgivende urnominasjonen for medlemmer. Kandidatene oppnådde sterk støtte på tvers av regioner og kommuner. Komiteen har i tillegg til en god alder-, kjønns- og geografisk spredning, vurdert en rekke forhold som kompetanse, erfaring og samlet representasjon for å bygge en komplett stortingsvalgliste.  

18 dyktige politikere sa ja til å stille på Høyres liste denne gangen, så det har vært et utfordrende arbeid for komiteen å prioritere. Mange kombinasjoner ble testet ut før vi kom fram til nedenfor prioriterte liste som blir lagt fram for nominasjonsmøtet. 

 

Innstilling fra Agder Høyres nominasjonskomite for Vest-Agder valgdistrikt:

Agder Høyres Stortingsvalgliste 2021 - 2025 for Vest-Agder valgdistrikt

Nr.

Navn

Kommune

Født

1

Ingunn Foss

Lyngdal

1960

2

Aase Marthe J. Horrigmo

Kristiansand

1982

3

Amalie Gunnufsen

Kristiansand/Unge Høyre

1996

4

Nicolai Østeby

Kristiansand/Unge Høyre

2003

5

Kjetil Aga

Farsund

1981

6

Hannah Dybesland

Lindesnes

1970

7

Benedichte L. Hellestøl

Lyngdal

1987

8

Odd Grønberg

Vennesla

1950

9

Isak A. Liland

Sirdal

1962

10

Gitte M. Johannessen

Flekkefjord

1969

11

Nils Bernt Rinde

Lindesnes

1972

12

Terje Ø. Pettersen

Kristiansand

1965


Kontaktperson for uttalelser:

Leder av nominasjonskomiteen Mathias Bernander, 901 17 176, mathias.bernander@politiker.agderfk.no  

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes heldigitalt lørdag 21. november kl. 16.00 - 18.00 (direktesendt fra Thon Hotel Norge i Kristiansand). Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to videomøter som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.