Agder Høyres fylkesstyremøte

Les mer om arrangementet her  https://bit.ly/2PNL3mk


Del 1 av møtet er åpent for alle nye Høyremedlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i Agder Høyre.

Del 2 er for Agder Høyres fylkesstyremedlemmer