Årsmøte Agder Senior Høyre

Agder Senior Høyres styre, en representant fra hvert lokallag og registrerte seniorkontakter innkalles til Årsmøtet 2019.

Stortingspolitiker Ingunn Foss innleder møtet med status for budsjettarbeid på Stortinget, og Høyres vei mot 2021.

Dato: 09.12.2019
Tid: kl 13.00
Sted: Høyres Hus, Kongensgate 29, 4610 Kristiansand

Agenda
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2 Møtet holdes for åpne/lukkede dører
Sak 3 Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å skrive under på protokollen
Sak 4 Årsberetning
Sak 5 Økonomitall 2019/ budsjett 2020
Sak 6 Møte-/Arbeidsplan for 2020
Sak 7 Valg iht vedtektene
Sak 8 Innkomne saker
Sak 9 Valgkomite

Innkomne forslag til årsmøtet må være kommet til styrets leder innen 25. november 2019

Vennlig hilsen Agder Senior Høyre
Kirsten Huser Leschbrandt, mobil 908401