Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljøkommunen Ås

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling og at vi ønsker at Ås skal fremstå som en av de kommunene i Norge som er best på miljø.

Helse og omsorg i Ås

Ås kommune har tatt krafttak for å kunne tilby omsorgsboliger og sykehjem. Behovet for flere sykehjemsplasser er stort, og kommunen må derfor bygge flere sykehjemsplasser i tillegg til demenssenteret som nå bygges. Høyre er åpne for alternative finansieringsmåter og driftsformer.

Forskning, innovasjon og næringsliv i Ås

Ås Høyre vil arbeide for at Ås, i samarbeid med næringslivet og utdannings- og forskningsmiljøene ved NMBU, skal bli regionens innovasjonsmotor.

Se vår politikk

Ås kommune

Akershus

Kontakt

Nils Herman Sopp
Leder
Telefon: 92260520

Dag Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Nytt styre satser i valgåret

Ås Høyre går inn i valg— og jubileumsåret 2017 med en god miks av erfaring og nytt pågangsmot. Nils H Sopp overtar ledervervet og har...

Nils H. Sopp ny leder i Ås Høyre

Årsmøtet i Ås Høyre 17. november ble avviklet fort og effektivt. Nils H. Sopp overtar foreningsledervervet etter Stein Ekhaugen. Frank...

Grunnsteinen lagt for Solberg skole

Onsdag 9. november 2016 la orfører Ola Nordal ned grunnsteinen for Solberg skole i nærvær av elevrådet, rektor og FAU-representant....

Våre folk