Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljøkommunen Ås

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling og at vi ønsker at Ås skal fremstå som en av de kommunene i Norge som er best på miljø.

Helse og omsorg i Ås

Ås kommune har tatt krafttak for å kunne tilby omsorgsboliger og sykehjem. Behovet for flere sykehjemsplasser er stort, og kommunen må derfor bygge flere sykehjemsplasser i tillegg til demenssenteret som nå bygges. Høyre er åpne for alternative finansieringsmåter og driftsformer.

Forskning, innovasjon og næringsliv i Ås

Ås Høyre vil arbeide for at Ås, i samarbeid med næringslivet og utdannings- og forskningsmiljøene ved NMBU, skal bli regionens innovasjonsmotor.

Se vår politikk

Ås

Akershus

Kontakt

Nils Herman Sopp
Leder
Telefon: 92260520

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Aktuelt

Kom med dine innspill til Ås Høyres program!

Programarbeidet er i gang

Vi går snart inn i et nytt valgår. I september 2019 skal innbyggerne i Ås bestemme seg for hvilket parti de ønsker skal styre...

Rustad skole rives

Straks etter skoleslutt var det klart for et sceneskift ved Rustad skole. Noen dager fikk kommunen på å rydde ut møbler og inventar...

Våre folk