Aktuelt

Programarbeidet er i gang

Vi går snart inn i et nytt valgår. I september 2019 skal innbyggerne i Ås bestemme seg for hvilket parti de ønsker skal styre lokalpolitikken i kommunen. Ås Høyre starter nå arbeidet med programmet for 2019 - 2023, og vi ønsker å høre fra deg! ...

Rustad skole rives

Straks etter skoleslutt var det klart for et sceneskift ved Rustad skole. Noen dager fikk kommunen på å rydde ut møbler og inventar før riveentreprenøren Øst Riv kunne starte arbeidet med å fjerne hele den gamle skolen. Nå venter to års eksil på grusbanen før den nye, mer en dobbelt så store, Rustad skole kan tas i bruk. ...

Nytt styre satser i valgåret

Ås Høyre går inn i valg— og jubileumsåret 2017 med en god miks av erfaring og nytt pågangsmot. Nils H Sopp overtar ledervervet og har planer og ideer for å revitalisere lokalpartiet og ikke minst øke oppslutningen både av velgere og medlemmer. ...

Grunnsteinen lagt for Solberg skole

Onsdag 9. november 2016 la orfører Ola Nordal ned grunnsteinen for Solberg skole i nærvær av elevrådet, rektor og FAU-representant. Byggearbeidene er godt i gang på tomta, og skolen skal stå ferdig til skolestart 2018. ...

Nils H. Sopp ny leder i Ås Høyre

Årsmøtet i Ås Høyre 17. november ble avviklet fort og effektivt. Nils H. Sopp overtar foreningsledervervet etter Stein Ekhaugen. Frank Jakobsen er foreningens nye nestleder. ...

Flerbrukshall uten tribuner på Rustad

Kommunestyret har omsider fattet nødvendige vedtak om en ny Rustad skole. Det måtte en ekstra omkamp til før forprosjektet endelig ble vedtatt – slik det alt var klart i mai i år. ...

Flerbrukshall med eller uten tribuner

Plan- og byggekomiteen behandlet i et ekstraordinært møte 5. oktober spørsmålet om forprosjektet for Rustad skole skal omarbeides slik at det blir tribuner i flebrukshallen.  Komiteens flertall innstiller til formannskap og kommunestyre på å bygge i henhold til forprosjektet, altså uten tribuner, men kommunestyret har siste ord i saken. ...

Et skritt nærmere for Rustad skole

Kommunestyret valgte 7. september med knappest mulig flertall å sende Rustad skole tilbake til rådmannen for å utrede mulighetene for og kostnadene ved å bygge en tribune for flerbrukshallen langs hallens vestside. Et forslag til løsning ble presentert for Plan— og byggekomiteen i møte 21. september, og saken går nå tilbake til kommunestyret for endelig vedtak. ...

Riv og bygg nytt på Bjørnebekk

De gamle internatene på Bjørnebekk må rustes opp for å tilfredsstille kravene til brannsikkerhet. Plan— og byggekomiteen foreslår å rive og bygge nytt fremfor å flikke på de nær 80 år gamle bygningene. ...

Neppe grunn til engstelse

Folk lar seg hisse opp av at våre naboer ønsker seg store deler av Ås når den nye Nordre Follo kommune skal utformes. Kanskje vi heller burde være stolte av at store deler av Ås er attraktivt for naboene i nord og øst. ...

Velkommen til årsmøte 2016

Ås Høyre holder sitt årsmøte torsdag 28. januar 2016 i Ås kulturhus, Store salong, kl 19.00. Alle medlemmer av Høyre og Unge Høyre ønskes velkommen.

Én follokommune i fremtiden?

De fleste kommunene i Indre Østfold har tatt skritt mot en ny storkommune. De fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg kan bli en stor nabo i sørøst. Hvordan kan det se ut i Follo?

Fem Indre Østfoldkommuner blir én

Etter to dager med forhandlinger er ordførerne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg enige om en intensjonsavtale med sikte på å slå sammen de fem kommunene. Den nye storkommunen vil grense til Ås.

Kommunereformen og Ås

Onsdag 9. mars 2016 kl 19.00 inviterer Ås Høyre til åpent medlemsmøte om kommunereformen. Ta gjerne med naboen. 

Program 2015 - 2019

Ås Høyres program for kommunevalgperioden 2015 - 2019 er vedtatt av partiets programmøte 11. mai 2015...