44 millioner kroner til tidlig innsats i Akershusskolen

I regjeringens forslag til statsbudsjett settes det av 44 mill. kroner til kommunene i Akershus, slik at de kan sette inn innsatsen tidligere i skoleløpet.

Mye tyder på at skolen i for stor grad lar læringsutfordringer utvikle og forsterke seg før nødvendige tiltak settes i verk.  

En utfordring i norsk skole er at vi ikke setter inn nok ressurser når barna begynner på skolen. Dermed opplever vi at for mange av elevene ikke lærer å lese, skrive og regne skikkelig og vi må kompensere med ekstra innsats utover i de senere skoleårene, sier stortingsrepresentant for Akershus Høyre, Henrik Asheim

Regjeringen gir disse 44 millionene som frie inntekter slik at den enkelte kommune og den enkelte skole kan sette inn tiltak der de selv mener det er viktigst. Noen steder kan det bety en ekstra lærer, andre vil kanskje styrke oppfølgingen av elever med lærevansker.

Dette er en del av Høyres nye store løft i skolen. Vi har allerede skapt Kunnskapsløftet og i denne perioden har vi så langt prioritert å løfte lærernes kompetanse og status. Nå er tiden inne for å løfte tidlig innsats i skolen, sier Asheim.

Som statsministeren varslet i landsmøtetalen i april, vil regjeringen i en stortingsmelding som kommer i vårhalvåret 2017 legge frem en rekke tiltak for forsterket tidlig innsats. Der vil regjeringen blant annet foreslå å innføre en plikt for kommunene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. Det nye regelverket vil ikke være på plass før skoleåret 2018-2019, men bevilgningen i 2017 vil gjøre kommunene i stand til å starte satsningen på tidlig innsats allerede neste år.