BSM

Bærum sykehus - ett av landets beste!

Blir du alvorlig syk, er Bærum ett av sykehusene der du har størst mulighet til å overleve. Det viser statistikk fra 2015. Sykehuset er blant annet ett av landets aller beste til å behandle hjerneslag, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.  

Vi er heldige som har et så godt og veldrevet lokalsykehus i Asker og Bærum! Derfor er det både leit og trist når Stein Bendixen, leder for Bærum sogneselskap, beskriver sykehuset vårt som et «synkende skip». I Budstikka den 18. mai skriver han: «Asker og Bærums befolkning er daglig vitner til at sykehusets kvalitet synker og at som en følge av usikkerheten til Bærum sykehus sin fremtid, så har allerede sykehuset vanskelig for å rekruttere dyktige og stabile fagfolk til avdelingene, samtidig som det gradvis tappes for ressurser

Et slikt skremmebilde har ingen rot i virkeligheten og bidrar ikke til å synliggjøre og informere om hvilket førsteklasses sykehustilbud våre innbyggere har.

I øverste sjikt

Sannheten er at Bærum sykehus har god rekruttering til ledige stillinger, bedre enn på mange år. Sykehuset har et godt omdømme og tiltrekker seg kvalifiserte og gode helsearbeidere. Sykehuset ledes godt med gode fagteam og dyktige medarbeidere som bidrar til at sykehuset er i øverste sjikt i helse-Norge. Det er viktig at alle vi som er glad i sykehuset vårt snakker det opp og ikke ned.

I Budstikka ber lederen for Bærum sogneselskap om en avklaring av Bærum sykehus`fremtid før Kvinnsland-utvalget leverer sin innstilling om organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Blant landets største sykehus

Gjennom nasjonal helse- og omsorgsplan har Bærum sykehus fått en likestilt rolle med Drammen sykehus. Bærum sykehus er blant landets største sykehus og er stort nok til å håndtere de aller fleste tilstandene selv. Sykehuset er og skal fortsatt være det viktigste spesialisthelsetilbudet for innbyggerne i Asker og Bærum.

De mest vanlige sykdommene vil bli håndtert lokalt på Bærum sykehus, men noen tilstander og deler av forløp, må håndteres i samarbeid med andre sykehus. Pasienter vil bli behandlet i Oslo, i Drammen eller andre steder med spisskompetanse på ulike områder og lidelser. Slik er det i dag og slik vil det være i fremtiden, om Bærum sykehus blir et eget foretak igjen eller om det fortsetter å være en del av et større foretak.

Politikerne står vakt om Bærum sykehus

Drammen trenger et nytt sykehus, og vi unner dem det. Eierne har sagt at det ikke skal gå ut over Bærum sykehus og de to andre sykehusene i Vestre Viken HF. Derfor må kostnadsrammen respekteres og holdes under kontroll. Det kommer vi til å følge nøye med på. Vi vil at Bærum sykehus skal utvikle seg og få sin rettmessige del av nødvendige investeringsmidler, slik at det sikres midler til vedlikehold og innkjøp av utstyr for å ivareta behandling av høy kvalitet.

Innbyggerne i Asker og Bærum skal være trygge på en ting. Ordførere, lokalpolitikere og stortingspolitikere i regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet står vakt om Bærum sykehus.

Først publisert i Budstikka 21. mai 2016.