Styrket kommuneøkonomi i Akershus

Høyre- og FrP regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en vekst i kommunesektorens frie inntekter på totalt 4,075 milliarder kroner. Akershus får tilsammen 946 millioner kroner mer i frie inntekter i 2017.

Høyre- og FrP regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en vekst i kommunesektorens frie inntekter på totalt 4,075 milliarder kroner. Akershus får tilsammen 946 millioner kroner mer i frie inntekter i 2017. Det er penger kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten.

Det betyr at kommunene får et større handlingsrom til å tilby bedre tjenester til innbyggerne, og skape gode og trygge lokalsamfunn.

– Vi foreslår en god vekst i de frie inntektene som gir kommunene en forutsigbar og god økonomi. I tillegg er det viktig at kommunene bruker handlingsrommet godt og prioriterer til det beste for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra kommunaldepartementet.

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent. Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2, 8 prosent. I Akershus har 12 av 22 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lørenskog kommune med 4,0 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1, 5 prosent i 2017.

Regjeringen vil gjennomføre et kunnskapsløft som gir muligheter for alle. 150 mill. kroner av veksten i frie inntekter er begrunnet med en satsing på tidlig innsats i skolen for å sørge for at barna våre lærer mer på skolen. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrkes med 50 mill. kroner gjennom vekst i frie inntekter. Dette kommer i tillegg til om lag 670 mill. kroner som allerede er bevilget for å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Les mer om saken her.

Les mer om statsbudsjettets betydning for Akershus her.