Beredskapen styrkes og landet trygges

Forsvar av landet og trygghet for innbyggerne er statens viktigste oppgave. Det tar Høyre i regjering konsekvensen av, og gjennomfører en rekke tiltak for at vi fortsatt skal kunne leve i åpent og trygt samfunn, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Verden er blitt mindre forutsigbar. Spenningene i nabolaget vårt øker og Europa er hjemsøkt av barbarisk terror. Her hjemme får det følger for hvordan myndighetene trygger landet. Vi må møte den nye situasjonen med et politi og forsvar som er bedre rustet til å holde Norge trygt.

Bevilgningene til politiet er økt med nærmere 4 milliarder kr og det er blitt 1400 flere politifolk med Høyre i regjering. Politiet omorganiseres for å kunne etterforske bedre og være mer synlig. Forsvarsevnen skal gjenreises, og Forsvaret skal tilføres 165 milliarder kr mer de neste 20 årene. 

Da terroren rammet oss var politihelikoptrene satt på bakken og mannskapet på ferie. Det ville ikke skjedd i dag. Nye politihelikoptre skal anskaffes og dagens politihelikoptre er ombygd for å kunne skytes i fra. Beredskapstroppen er forsterket og flere politifolk er sertifisert for bruk av våpen.

Det er innført krav til responstid til politiet over hele landet. Det gir trygghet for at politiet dukker opp når det trengs. Samarbeidet mellom politiet og forsvaret er styrket, og politiet har fått tilgang til forsvarets helikopter. Situasjonsforståelse og god etterretning er avgjørende i kampen mot terror. Et felles kontraterrorsenter for PST og E-tjenester er etablert for rask informasjonsdeling mellom de hemmelige tjenestene. PST har en nøkkelrolle i forebygging og avverging av terror. Bevilgingene til PST er økt med 370 millioner de siste fire årene. Gjennom en lovendring er politiet gitt mulighet til å knekke kryptert datakommunikasjon når det er mistanke om terrorplanlegging.

Forsvar av landet og trygghet for innbyggerne er statens viktigste oppgave. Det tar Høyre i regjering konsekvensen av, og gjennomfører en rekke tiltak for at vi fortsatt skal kunne leve i åpent og trygt samfunn.