Kjempet for CityLink - jernbanene rundt Oslo

CityLink er et lite kinder-egg. Bra for miljøet, bra for næringslivet og bra for alle som skal på jobb, sa Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum, i sin tale til Høyres landsmøte 2017. 

Det er artig å lese om all satsingen på samferdsel i avisene om dagen. Og gratulere med full Inter city-utbygging, selv om prosjektet vel er skjøvet ut i tid 

Det viktigste tiltaket på jernbane er ny Oslo-tunnel. Det er et premiss for all togsatsing, og veldig bra at vi tar dette grepet som forrige regjering ikke tok! 

Men kjære landsmøte, det er likevel en missing link her. Den heter CityLink. CityLink er jernbanene rundt Oslo som binder sammen hovedstadsregionen som felles bo og arbeidsregion. 

Toget er fullt! På Kongsvingerbanen har pendlere besvimt i trengselen på toget. På Jessheim står pendlerne igjen på perrongen fordi toget er fullt! 

Knapt noen storbyregion i Europa vokser mer enn Osloregionen. En slik vekst kreves en helt annen infrastruktur enn den vi har hatt siden krigen! 

Å bygge ut disse banene har også nasjonal betydning! Torsken fra Troms skal til Korea - så fort som mulig! Den kommer ned Sverige og inn Kongsvingerbanen på vei til Gardermoen. 200 000 tonn i året! 

Gods tar en vesentlig del av kapasiteten på Citylink. Uten investeringer vil vi om noen år måtte avvise 7000 godstog årlig på disse strekningene, fordi kapasiteten allerede i dag er sprengt. 

7000 godstog! Dette vil ha en årlig kostnad for næringslivet på 1,3 milliarder kroner! CityLink vil også redusere CO2-utslippet med 100 000 tonn i året. Det er mye! Innspillene fagetatene hadde til NTP hadde kun et redusert CO2-utslipp på 37 000 tonn 

CityLink er altså et lite kinder-egg. Bra for miljøet, bra for næringslivet og bra for alle som skal på jobb. Støtt derfor Akershus Høyres tilleggsforslag, voteringsnummer nr. 445. 

Kjære landsmøte! Gjør det lett for meg å velge tog. Pimp my rails!