Eggdonasjon er et etisk dilemma

Det etiske dilemmaet eggdonasjon har skapt mye diskusjon før landsmøtet. Eggdonasjon åpner en ny metode for at barn skal skapes og er et betydelig medisinsk inngrep.  Eggdonasjon rokker ved den trygghet barn til alle tider har hatt om at den som føder deg, er din genetiske mor, sa stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen i sin tale til Høyres landsmøte. 

Tone Wilhelmsen Trøens innlegg på Høyres landsmøte 2017.

Det etiske dilemmaet eggdonasjon har skapt mye diskusjon før landsmøtet. Eggdonasjon åpner en ny metode for at barn skal skapes og er et betydelig medisinsk inngrep.  Eggdonasjon rokker ved den trygghet barn til alle tider har hatt om at den som føder deg, er din genetiske mor.

Mange har i vår åpne, frie debatt tatt til orde for at barns trygghet knyttet til mor er et argument som har gått ut på dato. For meg er det uforståelig. Etikk går ikke ut på dato, selv om teknologien muliggjør nye metoder. Det er SÆRLIG når bioteknologien tar kvantesprang, VI har et ansvar for å la etikken sette grenser.

Mange ønsker å bevege partiet i en ny retning, mange er i tvil.  Samtidig vet vi at eggdonasjon er et av veldig mange etiske dilemmaer som vil bli drøftet i bioteknologimeldingen. Surrogati, mitokondriedonasjon, gentesting, fosterdiagnostikk for å nevne noen. Ikke siden Bondevikregjeringen i 2003 har Stortinget behandlet bioteknologi i sin helhet.  Nå vi så nær å få en ny melding.

Det er i vår tradisjon å skynde oss langsomt på områder som har så stor betydning fremover og hvor det ikke er mulig å gå tilbake igjen.

Kjære landsmøte, jeg ønsker ikke et Høyre som aldri forandrer seg, men et Høyre som forandrer seg konservativt og kunnskapsbasert.

Dersom Høyre skal endre syn på eggdonasjon, må vi si MER enn bare JA. Vi må definere hvilke rammer, betingelser og begrensninger vi skal ha i Norge.  Det er naivt å tro at ikke vi vil presses stadig lenger og lenger.

En støtte til redaksjonskomiteens mindretall som ikke ønsker å omtale eggdonasjon er min sterke anbefaling.  Det er ikke et ja. Det er ikke et nei. Det er en mulighet til å ta et steg til siden, respektere de mange som tviler og legge til rette for kloke beslutninger ved neste landsmøte.