Anette Solli(H), fylkesordfører i Akershus. Foto: CF Wesenberg

Enighet om Oslopakke 3

Etter krevende forhandlinger mellom Akershus og Oslo ble forhandlingspartene enige om en revidert avtale av Oslopakke 3 søndag kveld. E18 vestkorridoren bygges som planlagt. 


Forhandlingspartene fra Akershus og Oslo ble i går enige om en revidert Oslopakke 3 avtale for perioden 2017-36. Avtalen styrker kollektivtilbudet og satser på bærekraftige løsninger for regionen, og legger til rette for god by- og stedsutvikling.

-         Jeg er veldig fornøyd med avtalen vi har kommet frem til. Den sikrer vei – og kollektivsatsingen i Akershus og Oslo de kommende årene, sier fylkesordfører Anette Solli(H) som har vært sentral i forhandlingene fra Akershus fylkeskommune

En viktig del av forhandlingene har for Akershus Høyre og Anette Solli vært å sikre utbyggingen av E18 vestkorridoren.

-       Jeg er glad for at vi nå gjennom denne avtalen sikrer utbyggingen av E18, og at arbeidet med utbyggingen endelig kan komme i gang, sier Solli.

Partene er enige om første del av E18, som går frem til Strand i Bærum. Bussene får nå egen trasé, som knyttes til den nye kollektivterminalen på Lysaker. Dette vil legge til rette for miljøvennlig boligbygging, økt fremkommelighet og et mye bedre busstilbud inn til Oslo.

-Det er svært bra at E18 Lysaker - Drengsrud skal igangsettes, med mål om byggestart som 1. etappe strekningen Lysaker - Strand i 2018. Det løser mange utfordringer i Østre Bærum. Videre er det veldig viktig at finansiering av Fornebubanen er løst, samt at avtalen sikrer finansiering av baneløsning på Nedre Romerike, sa Solli på dagens pressekonferanse.

Anette Solli er glad for at avtalen sikrer utbygging av Fornebubanen med oppstart i 2017-18. Ny baneløsning på Nedre Romerike og ny riksvei 4 i Nittedal er også inne i avtalen.  

Her kan du lese revidert Oslopakke 3 avtale for 2017-36.