Enighet om Viken-region

Fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er enige om å etablere Viken som felles region. — Jeg er glad for enigheten vi har kommet fram til. Vi har løst oppdraget vårt på en god måte, sier Anette Solli(H) fylkesordfører i Akershus.

Jeg er glad for enigheten vi har kommet fram til. Vi har løst oppdraget vårt på en god måte, sier Anette Solli(H) fylkesordfører i Akershus.

Torsdag 3. november avsluttet forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, forhandlingene og skrev under på den historiske avtalen som danner grunnlaget for sammenslåing.

Bakgrunnen for forhandlingene er Stortingets vedtak om å gjennomføre en kommune- og regionreform. Fylkestinget i Akershus vedtok i mars et ønske om sammenslåing av fylket til en større region. Akershus Høyres fylkestingsgruppe støtter avtalen.

Avtalen legger blant annet til grunn at Akershus/Oslo får regionhovedstaden i Viken med strategisk ledelse for samferdsel. Buskerud får rundt 130 nye arbeidsplasser og strategisk ledelse for utdanningssektoren i Drammen. Østfold får fylkesmannsembetet og ansvar for plan, miljø- og næringssaker.

Mer informasjon om avtalen finner du her: http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=204516

Forholdet til Oslo

Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud er et felles bo- og arbeidsmarked med et sammenvevd transportsystem. Det er derfor avgjørende med en tett samhandling i dette området.

  Akershus, Østfold og Buskerud legger til grunn at Oslo blir en del av en felles region Viken og anmoder Stortinget om å vurdere dette ved behandlingen av sak om nye regioner våren 2017. Derfor blir også hovedkontoret liggende i Oslo, sier Anette Solli(H).

Akershus, Østfold og Buskerud vil som en eventuell framtidig region uten Oslo søke å etablere et nært samarbeid med Oslo.

Veien videre

I desember skal de tre fylkestingene ha vedtak om endelig sammenslåing eller ei. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny kommune- og regionstruktur våren 2017.  Deretter begynner en eventuell sammenslåingsprosess.