Et løft i svangerskapsomsorgen

Regjeringen bevilger i statsbudsjettet for 2017 20 millioner kroner til å utvikle elektronisk løsning for helsekort for gravide. I dag må kvinner gjennom hele svangerskapet ha med seg papirskjemaet med alle helseopplysninger knyttet til graviditeten, overalt. Endelig skal helsekortet for gravide gå fra å være i papirversjon til å bli elektronisk.

I dag må kvinner gjennom hele svangerskapet ha med seg papirskjemaet med alle helseopplysninger knyttet til graviditeten, overalt. Endelig skal helsekortet for gravide gå fra å være i papirversjon til å bli elektronisk. Regjeringen bevilger i statsbudsjettet for 2017 20 millioner kroner til å utvikle elektronisk løsning for helsekort for gravide.  

Dette er en seier for kvinnehelse, for de gravide kvinnene, og en viktig seier for jordmødre og leger som har etterlyst dette lenge, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre Tone Wilhelmsen Trøen.

Hvert år er det 60 000 kvinner som til sammen har ca. 720 000 konsultasjoner. Dagens helseskjema skrives for hånd, og fylles ut ved hver konsultasjon hos lege og jordmor. Det er den gravides ansvar å ha det med ved alle relevante møter med helsetjenesten. Når noen glemmer skjemaet fører det til problemer. Å miste det betyr at personlige helseopplysninger er på avveie og kan komme i hendene til uvedkommende. Den gravide må alltid ha skjemaet med seg, i tilfelle det oppstår komplikasjoner eller tidlig fødsel. Kommer hun på sykehusets fødeavdeling uten papirskjemaet, har jordmødrene der ingen informasjon om kvinnens opplysninger. I tillegg til helsekortet må også den gravide i dag ta ansvar for å ha med seg nyeste blodprøvesvar og annet som dokumenteres gjennom svangerskapet.

Det er derfor et stort behov for å samle alle slike opplysninger, i en elektroniske versjon, som sikrer at alt helsepersonell som møter den gravide og den gravide selv, har komplett og riktig informasjon tilgjengelig til enhver tid.

Regjeringen sikrer derfor nå en løsning som skal ivareta håndtering av disse sensitive og viktige helseopplysningene.  Elektronisk løsning vil også redusere behovet for å dokumentere flere steder og gjør slutt på mye unødvendig dobbeltarbeid for helsepersonellet, fortsetter Trøen.

Regjeringen har som mål å styrke svangerskaps- og barselomsorgen i kommunene.

Elektronisk helsekort for gravide er ett av flere tiltak i for å nå dette målet.  Elektronisk versjon av helsekortet vil bedre kommunikasjonen mellom de som deltar i oppfølgingen av den gravide – helsepersonell får tilgang til nødvendig informasjon.  Den gravide skal via den nasjonale helseportalen, www.helsenorge.no, få oversikt over egne helseopplysninger. Et elektronisk helsekort vil gjøre det enklere å samle data om gravide slik at vi får mer forskningsbasert kunnskap om de reelle behovene i svangerskapsomsorgen. 

Regjeringen har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å starte arbeidet med elektronisk helsekort for gravide. Utviklingen skal starte i 2017, avslutter Trøen.