Et skuffende nei til avtaleforslaget om region Viken

— Det er skuffende å konstatere at et flertall i Akershus fylkesting er imot å godkjenne den fremforhandlede avtalen mellom fylkene Buskerud, Østfold og Akershus, sier Høyres gruppeleder Gunnar Melgaard.

Høyres fylkestingsgruppe har vært klare på at de ønsker en region Viken med Buskerud, Østfold og Akershus hvor også Oslo er med. Høyres fylkestingsrepresentanter stemte derfor for den fremforhandlede avtalen om en felles region Viken bestående av Akershus, Østfold og Buskerud i fylkestingets møte mandag 5. desember. Flertallet i fylkestinget, bestående av Ap, SV, MDG, Frp og Senterpartiet, ville det annerledes og stemte nei til den fremforhandlede avtalen.

Det er skuffende å konstatere at et flertall i Akershus fylkesting er imot å godkjenne den fremforhandlede avtalen mellom fylkene Buskerud, Østfold og Akershus, sier Høyres gruppeleder Gunnar Melgaard.

Noen partier tror kanskje at ved å stemme nei så vil dette gå over og Akershus forblir som det er. Vi ble invitert til å være med på å tegne et nytt regionskart. Den muligheten gikk nå fra oss, fortsetter Melgaard.

Stortinget har vedtatt en kommune og regionreform hvor man skal ha om lag 10 regioner. Nå blir det opp til Stortinget til våren 2017 å ta avgjørelsen om Akershus fylkes fremtid.  

Melgaard stiller spørsmålstegn ved Arbeiderpartiets beslutningsvegring. De har i tolvte time tidligere stemt imot parlamentarisme i fylkestinget og nå nei til avtalen om region Viken. Det er grunn til å anta at dette er et politisk spill fra Aps side mener Melgaard.

I Kommunal rapport fra 17. november i år kan vi lese at en tung politisk arbeidsgruppe i Arbeiderpartiet slår fast at de ønsker et folkevalgt regionalt nivå og er positive til større og færre regioner. Videre slås det fast at arbeidsgruppen foreslår at partiet også går bort fra vedtaket om at Oslo og Akershus bør tilhøre samme region. Da er det nesten ikke fattbart at Arbeiderpartiet i Akershus stemmer imot, avslutter Melgaard.