Hårek Elvenes

Et sterkere forsvar

- Uten en styrking av forsvarsbudsjettet vil Forsvaret gå inn i solnedgangen. Ingen brigade, ingen ubåter, ingen korvetter. Så skal ikke skje med Høyre ved roret, sa fylkesleder Hårek Elvenes i sin tale til Høyres landsmøte. 

I dag er det 9. april. De som opplevde tyskernes invasjon 9. april 1940 glemte det aldri. "Aldri mer 9. april." Vi fikk politikere som prioriterte forsvaret. De hadde mistet det viktigste. Nemlig friheten. 

Mauno Koivisto, en gang Finlands president, har sagt at det som alltid vil være bestemmende for finsk forsvarspolitikk, er det faktum at Finnland har Russland som nabo.

Norge har også Russland som nabo. Vi har aldri vært i krig med Russland. Det vet vi at Russland er stolt av. Men vi opplever et mer uforutsigbart og selvhevdende Russland.

Forsvarssjefen har vist det gule kortet til politikerne. Uten en styrking av forsvarsbudsjettet vil Forsvaret gå inn i solnedgangen. Ingen brigade, ingen ubåter, ingen korvetter. Så skal ikke skje med Høyre ved roret. 

Siden 1990 er den såkalte fredsdividenden, dvs. det beløp som er tatt ut av Forsvaret gjennom effektivisering og lave forsvarsbudsjett kommet opp i 300 milliarder kroner.

Det er tid for pay-back til Forsvaret. Et forsvar som både er et troverdig 1. linjeforsvar som holder stand inntil alliert hjelp er på plass, og et forsvar som kan håndheve norsk suverenitet over de enorme norske områdene til lands og vanns. Uten suverenitet intet demokrati.

I dag på 9. april skal vi minne hverandre på om dikteren og soldaten Nordahls Griegs ord; Frihet og liv er ett, så enkelt, så uunnværlig som menneskets åndedrett.