Fast kontaktlege i sykehus

Det skaper stor utrygghet for mange alvorlig syke pasienter at de må forholde seg til mange ulike leger, og fortelle sin sykehistorie igjen og igjen. Fra 15. september får derfor alvorlig syke pasienter på sykehus rett til egen kontaktlege, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen(H). 

Fra 15. september 2016 får pasienter som har en alvorlig sykdom, skade eller lidelse rett til sin kontaktlege i spesialisthelsetjenesten når de har behov for behandling eller oppfølging av en viss varighet.

Vi lovet før valget i 2013 at vi ville endre på dette. Vi ville at alvorlig syke og deres pårørende skulle spares for slik belastning. Vi ville innføre en ny ordning med fast kontaktlege i sykehus. Nå innfrir vi det løftet, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen.

Kontaktlegeordningen skal bedre kvaliteten i pasientbehandlingen ved å gjøre oppfølgingen av pasientene bedre, tryggere og mer effektiv. Rettigheten vil gjelde for somatisk syke, de som er i psykisk helsevern og de som er i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.  

Å leve med alvorlig sykdom eller være i langvarig behandling er en belastning i seg selv. Da er det helsetjenestens ansvar å sørge for trygghet og sammenheng i behandlingen. Innføring av ordning med kontaktlege er et viktig bidrag til dette. Høyre tar med dette et nytt og viktig steg i arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter i pasientens helsetjeneste, avslutter Trøen.