Forsvaret og politiet styrkes betraktelig

Regjeringen setter tryggheten for land og folk først i statsbudsjettet for 2017. Regjeringens budsjettforslag følger opp langtidsplanen for forsvaret. Forsvarsbudsjettet styrkes med mer enn 1,9 milliarder kroner, og politiet får bl.a. nye politihelikoptre og 350 nye stillinger.

Regjeringen setter tryggheten for land og folk først i statsbudsjettet for 2017. Før sommeren la regjeringen frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og med dette budsjettforslaget viser regjeringen at løfter om økte bevilgninger, modernisering og reform følges opp, sier stortingsrepresentant og fylkesleder i Akershus Høyre, Hårek Elvenes.

I budsjettet for 2017 foreslår regjeringen å styrke forsvarsbudsjettet med 1,9 mrd. kroner, helt i tråd med forutsetningen som ligger i langtidsplanen.

Regjeringen fortsetter den allerede påbegynte styrkingen av Forsvaret. Etter at et etterslep på drift og vedlikehold har bygget seg opp over svært mange år, er det denne grunnmuren vi bruker det meste av midlene til å bygge. Grunnmuren må på plass for å gjenreise et sterkere forsvar, sier Elvenes.

Mer til Politiet i årets budsjett

Regjeringen er opptatt av å sikre en trygg hverdag. Derfor øker regjeringen kapasiteten i politiet for å forbedre evnen til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger.

Politiet får 17,3 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2017. Regjeringen foreslår bla. 160 millioner kroner til gjennomføring av politireformen og 350 nye stillinger i politiet. Med dette er det blitt 1400 nye politifolk siden regjeringsskiftet, sier Elvenes.

Regjeringen fortsetter styrkingen av PST. PST budsjettet er økt med 370 millioner etter at regjeringen tiltrådte.

Gjennom dette er PSTs evne til å forebygge og avdekke terrortrusler og alvorlig kriminalitet betydelig styrket, avslutter Elvenes.