Haarek Elvenes

Forsvarsevnen skal gjenreises

Regjeringen vil fortsette satsingen på Forsvaret. Forsvarsministeren har allerede varslet at den kommende langtidsplanen vil være en historisk satsing på Forsvaret. Likevel vil vi måtte gjøre vanskelige valg og prioriteringer for å få mest mulig stridsevne ut av hver forsvarskrone. Landet er ikke tjent med å tviholde på utdaterte strukturer og konsepter som ikke gir kampkraft.

Statens viktigste oppgave er å sikre sitt eget territorium. Det er et paradoks at et av verdens rikeste land har bevilget seg så mange velferdsgoder at det går på forsvarsevnen løs. Slik kan vi ikke fortsette. Regjeringen har derfor økt forsvarsbudsjettet med nærmere 9 pst. i 2016. Landet vårt er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon enn tidligere. Trussel- og risikobildet er vesentlig endret, og langt mer alvorlig enn det har vært noen gang etter den kalde krigen. En ny situasjon krever et forsvar med økt operativ evne, økt tilstedeværelse og raskere reaksjonstid.

Da Høyre kom til makten i 2013 overtok vi et Forsvar med betydelige mangler og store utfordringer.  Langtidsplanen Arbeiderpartiet utarbeidet i 2012 innebar at Forsvaret ikke skulle styrkes med en ny krone. Jens Stoltenberg og Espen Barth-Eide fortalte en historie om at omstillingsprosessen i Forsvaret var fullført og Forsvaret fullfinansiert. Vi stilte allerede den gangen et stort spørsmål ved de rødgrønnes glansbilde av tilstanden i Forsvaret. Og vårt inntrykk av at det ikke stemte, er til fulle blitt bekreftet i ettertid gjennom flere utredninger.

Vi har et forsvar med et akkumulert etterslep på vedlikehold, reservedeler, drivstoff og ammunisjon på omlag 2,5 milliarder kroner. Samtidig står viktige stridsenheter som U-båter, Orion-fly, F16, helikoptre, kystvaktskip foran utskifting. Disse utfordringene må tas på alvor. Og det må få konsekvenser.

Som NATO-medlem har Norge forpliktet seg til å jobbe mot 2 pst. av brutto nasjonalprodukt til forsvar. Som et av de rikeste landene i alliansen vil vi miste troverdighet dersom dette ikke følges opp. Med vår strategiske beliggenhet med felles grense med Russland, er vi avhengig av å overholde våre allianseforpliktelser for å kunne påregne NATOs støtte, dersom situasjonen skulle kreve det.

Regjeringen vil fortsette satsingen på Forsvaret. Forsvarsministeren har allerede varslet at den kommende langtidsplanen vil være en historisk satsing på Forsvaret. Likevel vil vi måtte gjøre vanskelige valg og prioriteringer for å få mest mulig stridsevne ut av hver forsvarskrone. Landet er ikke tjent med å tviholde på utdaterte strukturer og konsepter som ikke gir kampkraft.