BSM

Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner for å motvirke ensomhet

-  Jeg er glad vi har en regjering som ser viktigheten av frivillig sektor og støtter deres arbeid med å skape flere møteplasser med aktivitet og felleskap med andre, sa stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen i sin tale til Høyres landsmøte.

Når vi snakker om Folkehelse, så blir det ofte mest snakk om den fysiske helsen, som det er å trene mer, sykle til jobben, slutte å røyke og spise sunt.

Men da vår regjering la frem sin Folkehelsemelding, var det et like sterkt fokus på hva som fremmer den psykiske helsen.  Ensomhet ble trukket frem som et tema. Ensomhet er mer utbredt enn vi er klar over, og den er farlig for helsen! I meldingen står det: «Ensomhet er like farlig som å røyke». Når vi vet hvor farlig det er å røyke, da er det ikke rart at vår helseminister, Bent, gikk ut og slo ensomhetsalarm!

Jeg leste nylig et innlegg med overskriften: «Vi vil vel ikke ha det slik» Det var en beskrivelse av en ung manns liv, stort sett alene foran en skjerm, med mange venner på nettet, men ingen sosial kontakt.

Det var trist å lese, og det som er ekstra trist - det er at dette er hverdagen til en del mennesker.

Det er en kjensgjerning at langvarig ufrivillig alene-situasjon kan føre til psykisk sykdom og depresjon, og dessverre er det slik at flere selvmord kan knyttes til ensomhet.

Ensomhet er utbredt i hele befolkningen, men mest utbredt hos unge og hos eldre som har blitt alene. En enkemann på 85 år sa til bladet «Vi over 60»: «Når du er ensom lever du egentlig ikke. Du bare eksisterer.»  

Det gjøres heldigvis mye for å motvirke ensomhet. I dette arbeidet er frivillig sektor en viktig samarbeidspartner. Jeg er glad vi har en regjering som ser viktigheten av frivillig sektor og støtter deres arbeid med å skape flere møteplasser med aktivitet og felleskap med andre. Det er en vinn- vinn situasjon å samarbeide med frivillige organisasjoner. Det skaper engasjement, tilhørighet, meningsfull aktivitet og motvirker ensomhet.

Høyre vil slippe alle gode krefter til! Vi vil ha mer av de gode kreftene som frivillig sektor representerer!