Innstillingen fra nominasjonskomiteen i Akershus Høyre er klar - Jan Tore Sanner topper listen

Akershus Høyres nominasjonskomité legger herved frem sitt forslag til liste på kandidater til Stortingsvalget 2017. Statsråd Jan Tore Sanner er foreslått på første plass. På de neste 2 plassene følger Tone Wilhelmsen Trøen og Nils Aage Jegstad.

- Vi er veldig glad for at det er så mange flinke og engasjerte kandidater som har stilt seg til disposisjon for Akershus Høyre. Jeg mener at vi med dette listeforslaget har lyktes godt med å balansere viktige hensyn som kompetanse, kjønn, alder, yrkesbakgrunn, erfaring og geografi, sier leder av nominasjonskomiteen Ketil Nordengen.

- Arbeidsutvalget og Nominasjonskomiteen har gjort et grundig og systematisk arbeid for å sette sammen det beste laget foran valget 2017. Jeg vil få benytte anledningen for å takke for et godt og konstruktivt samarbeid, fortsetter Nordengen.

Nominasjonskomiteens vedtatte forslag legges frem for nominasjonsmøtet som avholdes 3. november 2016 på Thon Hotell Arena i Lillestrøm, hvor den endelige valglisten bestemmes.

Stortingsvalget 2017 - Innstilling til valgliste fra Akershus Høyres nominasjonskomité

Nr.      Navn                                                                 Fødselsdato          Kommune
1          Jan Tore Sanner                                           06.05.1965             Bærum
2          Tone W. Trøen                                              23.02.1966             Eidsvoll
3          Nils Aage Jegstad                                         12.12.1950             Vestby
4          Henrik Asheim                                              21.08.1983             Bærum
5          Bente Stein Mathisen                                01.02.1956             Asker
6          Anne Kristine Linnestad                            19.12.1961             Ski
7          Hårek Elvenes                                               17.06.1959             Bærum
8          Turid Kristensen                                           08.10.1966             Lørenskog
9          Kjartan Berland                                            28.09.1972             Skedsmo
10        Tonje Anderson Olsen                              30.12.1969             Enebakk
11        Maria Barstad Sanner                                02.02.1993             Bærum
12        Amit Ighani                                                     18.04.1992             Rælingen
13        Cecilie Lindgren                                            14.09.1972             Asker
14        Erik Adland                                                     12.09.1957             Nesodden
15        Trine-Lise Østlund Blime                           18.04.1988             Lørenskog
16        Hilde Hvaal Durban                                     05.12.1982             Bærum
17        Beate Fahre                                                   28.12.1968             Nesodden
18        Peter André Haaland                                 29.08.1975             Sørum
19        Sverre Bråthen                                             26.05.1945             Bærum
20        Dag Ekelberg                                                 27.05.1968             Ski
21        Mahmood Ahmad                                       14.02.1979             Ullensaker
22        Ann Kristin Bakke                                        01.10.1967             Nittedal
23        Paul Chaffey                                                  10.07.1965             Bærum


For ytterligere kommentarer/informasjon om listeforslaget, kontakt:

Nominasjonskomité leder, Ketil Nordengen, tlf. 907 71 749

Fylkessekretær, Dag-Egil Bull Sletholt, tlf. 909 69 511