Integrering! Integrering! Integrering!

Nå må fokuset flyttes – vekk fra grensene og over til vårt eget samfunn. Hvordan skal vi skape et best mulig liv for flyktninger med innvilget opphold og asylsøkere med krav på beskyttelse? Svaret er: Integrering! Integrering! Integrering!

Jeg står overfor min aller største utfordring som politiker. I fjor kom det 31.145 asylsøkere til Norge. I år er det ventet flere. Mange av dem kommer fra utbombede byer og har flyktet for livet. Det er vår plikt og vårt ansvar å gi dem beskyttelse. Når vi tilbyr mennesker å leve her, er det også vårt ansvar å gi dem et mest mulig meningsfylt liv.

Flyktninger i arbeid!

Som medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget er jeg en av dem som har ansvar for arbeidsmarkedspolitikken. Sammen med en rekke andre skal vi bidra til at så mange som mulig av flyktningene kommer i arbeid. Vi har ikke akkurat vært heldige med tidspunktet. I løpet av det siste året har flere titalls tusener av jobber blitt borte – på grunn av lav oljepris. Men: Vi må ikke gi opp! Skal alle de nye menneskene som har kommet og kommer hit, bli skikkelig integrert, trenger de en jobb å gå til.

Introduksjonsprogrammet

Regjeringen prioriterer introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Mennesker som får opphold, må vite hva de kommer til og hjelpes inn i et aktivt yrkes- og samfunnsliv. Det legges mer vekt på arbeidsrettede tiltak. Norskundervisning og annen opplæring i kommunene skal styrke hverandre i stedet for å konkurrere. Det er viktig å lære norsk, men det må ikke hindre mulighet for jobb. Opplæring og sysselsettingstiltak må samordnes slik at de som flytter hit fra en helt annen kultur, raskere kan bli en naturlig del av samfunnet vårt. Vi har ikke tid og råd til at det tar mange år før innvandrere er kvalifisert for arbeid.

Hva den enkelte trenger å lære for å komme inn i det norske samfunn, må være fleksibelt. Vi kan lage så mange tiltak og regler vi vil, men hvis våre nye medborgere ikke blir integrert, er mye forgjeves. Regjeringen utfordrer oss alle til å ta del i det store dugnadsarbeidet med å bistå våre nye naboer og landsmenn i å bli kjent med det norske samfunnet.

Innvandrerne skaper et bedre samfunn

Jeg har møtt mange som har flyttet til Norge og som opplever at de ikke er «fullverdige» medlemmer av det norske samfunnet. Det er trist! Med en annen hudfarge og et utenlandsk navn, blir flere ikke innkalt til jobbintervju, selv om de er kvalifiserte. En del synes det er vanskelig å knekke de sosiale og kulturelle «kodene». Dette må vi nå gjøre noe med! Vi ønsker «all in». Våre nye medborgere må inviteres inn på våre sosiale arenaer og treffsteder og være med på å forme fremtidens Norge. Ingen er tjent med at noen opplever å være på utsiden og ikke høre til i det norske samfunnet. Jeg har tro på at mennesker som kommer hit og blir aktive deltakere i samfunnsliv og arbeidsliv, vil bidra til å skape et bedre Norge – sammen med oss!

Bente Stein Mathisen

Medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite

Innlegget ble først publisert i VG 17. april 2016.