Jordmortjenester – nært og trygt

I Norge kan vi glede oss over at fødselsomsorgen er i verdensklasse. Der skal vi fortsatt holde oss.   Å styrke jordmortjenesten og sørge for en trygg svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har derfor vært et prioritert område for Høyre i regjering de siste årene, skriver stortingsrepresentant Tone W. Trøen. 

I Norge kan vi glede oss over at fødselsomsorgen er i verdensklasse. Der skal vi fortsatt holde oss.   Å styrke jordmortjenesten og sørge for en trygg svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har derfor vært et prioritert område for Høyre i regjering de siste årene.  

Fødsel er en gledelig begivenhet, et stort under og en ganske voldsom opplevelse for den fødende og den som er med. Å ha en trygg og kompetent jordmor rundt seg i fødsel er avgjørende, både rent medisinsk, men også i forhold til den helhetlige psykiske og sjelelige opplevelsen.  For å sikre denne tryggheten har det i sju år vært et krav at én jordmor skulle hjelpe kun én fødende kvinne i aktiv fødsel om gangen. Men helseforetakene har ikke vært pålagt å dokumentere om en-til-en-prinsippet blir fulgt. Siden det er viktig for oss å vite at sykehusene følger opp dette, har helseministeren fra 2017 stilt krav til at sykehusene rapporterer avvik på dette. 

Like viktig som trygghet under fødselen, er tryggheten for en god barseltid etter hjemreise. Da trenger vi flere jordmødre i større stillinger ute i kommunene. Denne regjeringen har derfor sammen med KrF og Venstre økt bevilgningene til helsestasjonstjenestene med nær en milliard kroner på fire år, og har lagt til rette for en sunn og robust kommuneøkonomi.  Det gir gode rammer for at kloke lokalpolitikere kan prioritere bedre jordmor-dekning og styrkede helsestasjonstjenester i kommunene fremover. 

Vi mener alle landets kommuner bør ha en jordmortjeneste. Det er viktig både i svangerskaps- og barselomsorgen. Mor, barn og familier skal ha trygghet for god tilgang på jordmor og jordmorkompetanse, uansett hvor i landet du kommer fra eller hvilken kommune du bor i.  Selv om de rødgrønne partiene ikke stiller seg bak lovfesting av jordmorkompetanse i kommunene, sikrer Høyre at jordmor skal være en av de helsepersonellgruppene som kommunene er pålagt å ha.  

Et stort og viktig fremskritt er at de gravide kvinnene og deres leger og jordmødre i fremtiden får digitale helsekort for viktig helsedokumentasjon.  Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravide selv sitt ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten.  Den gravide forventes alltid å ha kortet med seg. Komplikasjoner, uhell eller tidlig fødsel kan medføre at man må oppsøke helsehjelp. Uten helsekortet, aner ikke de som tar imot kvinnen noe om kvinnens og barnets status. Kommer kvinnen på sykehusets fødeavdeling uten kortet, har jordmødrene der ingen informasjon om kvinnens opplysninger. Dette er ikke godt nok, og nå er det digitale helsekortet under utarbeidelse. Det vil bli enklere og sikrere for den gravide, men betyr også mye for jordmødre, fastleger, helsesøstre og andre som arbeider i fødsels- og barselomsorgen. 

Så har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre for å sørge for at jordmødre får større ansvar og større stillingsbrøk. Jeg er glad for at Høyres landsmøte gikk inn for forslaget om at jordmødre bør få mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking og at det skal vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis. Det tror vi blant annet kan få flere kvinner til å ta de livsviktige celleprøvene, og bedre jordmortilbudet totalt.   

Siden de første jordmødrene ble utdannet tidlig på 1800 tallet i Norge, har jordmor spilt en viktig rolle for kvinner, barn og familier i våre lokalsamfunn. Den rollen er like viktig og aktuell i dag – og må styrkes videre.

Tone W. Trøen
stortingsrepresentant Akershus Høyre
helsepolitisk talsperson Høyre