H. Elvenes

Lite politikk - mye kritikk fra Ap

Regjeringen bruker 5 milliarder kroner i tiltak på Sør og Vestlandet for å bekjempe ledigheten. Regjeringen har dessuten økt investeringene i samferdsel med over 50 %. Det er klassisk motkonjunkturpolitikk som Arbeiderpartiet burde applaudere. Problemet er AP skal kritisere uansett.
Regjeringen bruker 5 milliarder kroner i tiltak på Sør og Vestlandet for å bekjempe ledigheten. Regjeringen har dessuten økt investeringene i samferdsel med over 50 %. Det er klassisk motkonjunkturpolitikk som Arbeiderpartiet burde applaudere. Problemet er AP skal kritisere uansett. Og påfallende er det at samfunnets «riktige» skattenivå er det skattenivå som Ap til enhver tid lander på.

Jonas Gahr Støre hevder at skattelettelser er ikke egnet til å få ned arbeidsledigheten raskt. Det er heller ikke tanken. Skattelettelser er et målrettet tiltak til å skape nye arbeidsplasser på sikt. Ansvarlig økonomisk må ta hensyn til det som gagner på kort og lang sikt. Regjeringen har derfor satt inn målrettede tiltak akuttiltak i de områdene av landet som er hardest rammet av fallet i oljeprisen. Det er vanskelig å forstå hva AP egentlig mener. På den ene siden ønsker partiet å stimulere økonomien mindre, ved å spare mer i oljefondet. Det gir høyere ledighet. På den annen side hevder partiet at regjeringen gjør for lite. AP mener regjeringen gjør både for lite og for mye. Det blir for mye pjatt fra Ap. Ansvarlig økonomisk politikk er ikke ordgyteri.

Arbeiderpartiet hevdet i valgkampen før stortingsvalget at syretesten på ansvarlig oljepengebruk er at handlingsregelen overholdes. Regjeringen bruker 90 milliarder kroner mindre enn regelen tilsier. Likevel kritiserer Ap bruken av oljepengene.

Pensjonsfondet og handlingsregelen gir oss handlefrihet. Regjeringen bruker finanspolitikken aktivt til å dempe tilbakeslaget. Da handlingsregelen ble innført i 2001 var en samlet finanskomite enig om at oljepengene burde brukes til å styrke vekstevnen i norsk økonomi. Det ble spesielt nevnt skattelettelser, samferdsel og kunnskap. Høyre/Frp-regjeringen tar dette på alvor. Det synes som Ap har glemt akkurat dette. Med fallet i etterspørselen fra oljevirksomheten er det viktigere enn noen gang å prioritere nettopp disse formålene. Finanspolitikken brukes aktivt til å fremskynde nødvendige offentlige investeringer.