Maten er servert!

Mat og drikke er like viktig som medisiner og aktivitet i eldreomsorgen, skriver stortingsrepresentant Tone W. Trøen.

I Stortingets spørretime 16. november, etterlyste Arbeiderpartiet en strategi for bedre ernæring i eldreomsorgen. De er fortsatt skuffet over at regjeringspartiene Høyre og Frp sa nei til Aps forslag om en strategi som de fremmet for Stortinget tidligere i år. Men for å si det på matspråket; skulle vi ventet på Aps tempo i en så viktig sak ville det blitt snerk på sausen og maten ville blitt kald.

Sunt kosthold 
Regjeringen er allerede i gang med å utarbeide en helhetlig handlingsplan, som skal være ferdig i 2017, med konkrete tiltak for å fremme sunt kosthold i hele befolkningen, og hvor eldre er en prioritert målgruppe i planen. For altfor mange hjemmeboende pasienter har dårlig ernæringsstatus. Vi vet at det kan medføre demenslignende symptomer, økt fallrisiko og skrantende helse. Og vi vet at pasienter på sykehjem spiser for lite og for sjeldent. 

Svaret på disse utfordringene er ikke enda en ny strategi. Svaret ligger først og fremst i at helsepersonell og ledere i sykehjem og hjemmebaserte tjenester bruker den kompetansen de har eller tilegner seg ny. Ernæring er en viktig del av helsefaglige studier, men ernæringens status i de daglige arbeidsoppgavene må løftes betraktelig. Det er først og fremst et faglig ansvar for lederne, men også for alle som jobber pasientnært. Mat og drikke er like viktig som medisiner og aktivitet i eldreomsorgen. Kanskje bør det derfor også ansettes flere ernæringsfysiologer i kommunene.

Bør på dagsordenen 
For å styrke fag- og lederkompetansen i kommunene bruker regjeringen 1,2 milliarder i året gjennom Kompetanseløft 2020. Vi har styrket tilskudd til kommuner som kan drive kompetanse-, innovasjons- og utviklingsarbeid på ernæringsområdet. Og etter at tidligere matminister Sylvi Listhaug lanserte konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk, i 2015, ser vi sykehjem over hele landet konkurrere om å servere kvalitetsmåltider. 

Helseminister Bent Høie mener ernæring i eldreomsorgen bør på dagsordenen i alle kommuner. Han foreslår å flytte middagen på sykehjemmet fra kl. 13 til kl. 16. Da er pasientene faktisk sultne. Det kan være et viktig grep. Jeg håper derfor flere lokalpolitikere gjør som Amine M. Hansen i Lørenskog Høyre. Hun inviterte kommunestyret i Lørenskog til å diskutere bedre mat og ernæringsoppfølging av eldre, pleietrengende. Og hun foreslo at middagstidspunktet flyttes til senere på dagen. 

Å ta slike politiske initiativ er viktig. Kvalitet og god mat i eldreomsorgen kan, til sjuende og sist, ikke vedtas eller besluttes gjennom strategier og handlingsplaner. Vi må legge til rette for at dyktige fagfolk og institusjonskokker hver dag kan servere mat med stolthet i blikket. Det ligger mye omsorg og god sykepleie i ei suppe lagd fra bunnen av, med en fløteskvett i.

Leserinnlegget var først publisert i Romerikes Blad 24. november 2016.