Nå kommer miljøveien E18

Endelig kommer ny E18 med egen bussvei, gjennomgående sykkelveisystem og store deler av dagens biltrafikk i tunnel. Det blir lettere å komme frem, renere luft og mindre støy i områdene nær E18. 

Forhandlingene varte i flere uker, men det ble enighet til slutt. Avtalen om Oslopakke 3 er nå signert av Oslo og Akershus. Denne avtalen innebærer et kraftig løft for vei og kollektivtransport i Oslo og Akershus. Dessverre har det vært en forvirrende debatt i media etter at avtalen ble inngått. Det skyldes blant annet samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sine rotete og villedende uttalelser om at E-18 fra Strand til Asker ikke kan bygges før nye forhandlinger er gjennomført i 2020.

Etter uker med forvirring, kommer det nå riktig informasjon ut i media. Samferdselsbyråden i Oslo innrømmer at kommunen ikke har myndighet til å stanse utbygging av E-18 utenfor Oslo sine grenser. Det skulle bare mangle!

Miljøvennlig vekst

Heldigvis har vi en samferdselsminister som er tydelig og klar og som ser viktigheten av at Norges mest trafikkerte vei får en oppgradering. I budstikka uttalte Ketil Solvik- Olsen nylig at Staten vil sikre en god fremdrift av E-18 fra Lysaker til Asker. Påstandene om nedskalering av prosjektet blir tilbakevist.

Arbeidet med å få en ny E-18 har tatt tid. Statens vegvesen har jobbet med prosjektet i over 20 år. I løpet av disse årene har vi fått ny kunnskap om klimaforandringer og hvor ødeleggende utslipp fra biltrafikken er for miljøet.  Klimaforliket vi har inngått sier at «veksten i persontrafikken inn mot de store byene skal skje kollektivt eller med sykkel og gange». Disse hensyn er tatt med i Oslopakke 3 og de nye planene for ny E-18.

Færre personbiler

I følge tidligere samferdselssjef i Oslo, Ivar Sørlie, vil nødvendige bompenger for å få prosjektet realisert, føre til redusert personbiltrafikk, ca 30prosent. Dette tilsvarer den trafikkøkningen som vil komme uansett som følge av aktivitetsøkningen i korridoren frem til år 2030. Folk vil velge kollektiv når buss- og sykkelveier og Fornebubanen er på plass

Trafikken på ny E-18 vil i 2030 være omtrent som i dag, med en vesentlig bedre trafikkavvikling, store deler av dagens trafikk i tunnel og langt flere miljøvennlige biler.

Bedre vei, jernbane, T-bane og busstilbud vil bety en bedre hverdag for folk i Oslo og Akershus. Etter mange år med planlegging og kø, kork og kaos er det endelig lys i tunnelen. Vi ønsker Miljøveien E-18 velkommen!

Bente Stein Mathisen,                                                                               

Stortingsrepresentant, Høyre

Arbeids- og sosialkomiteen                                     

Leserinnlegget stod først på trykk i Budstikka 28. juni 2016.