Akershus Høyres nominasjonskomité - Stortingsvalget 2017

Medlemmer av Akershus Høyres nominasjonskomité for stortingsvalget 2017. 

Nr

Forening

Navn

1

Leder

Ketil Nordengen

2

Høyres kvinneforum

Turid Lohne Velund

3

Senior Høyre

Reidar Skotgård

4

Unge høyre

Sebastian Næss Langaas

5

Asker Høyre

Lene Conradi

6

Asker Høyre

Per Anders Owren

7

Aurskog-Høland Høyre

John Arne Dalby

8

Bærum Høyre

Siw Wikan

9

Bærum Høyre

Terje Hegge

10

Bærum Høyre

Kjetil Svartdal

11

Bærum Høyre

Sigbjørn Næss

12

Bærum Høyre

Lisbeth Hammer Krog

13

Bærum Høyre

Bjørn Røtnes

14

Eidsvoll Høyre

Wenche Hoel Ulvin

15

Enebakk Høyre

Nina Wold

16

Fet Høyre

Hanne Nerdrum

17

Frogn Høyre

Ludolf Bjelland

18

Gjerdrum Høyre

Karl-Arne Johannessen

19

Hurdal Høyre

Tone Fossum

20

Lørenskog Høyre

Knut Berg

21

Nannestad Høyre

Anette Struve Øistad

22

Nes Høyre i Akershus

Thomas N. Sann

23

Nesodden Høyre

Karianne L. Oppegaard

24

Nittedal Høyre

Ketil Eger

25

Oppegård Høyre

Kjell G. Pettersen

26

Rælingen Høyre

John Sebastian Schmidt Slørdahl

27

Skedsmo Høyre

Øyvind Tronier Halvorsen

28

Ski Høyre

Kjell Opheim

29

Sørum Høyre

Martin Dokka

30

Ullensaker Høyre

Lars Vidvei

31

Vestby Høyre

Eddy Kobbel

32

Ås Høyre

Nils H. Sopp