Nominasjonskomiteens alfabetiske navneliste til stortingsvalget 2017

Akershus Høyres nominasjonskomité legger i dag frem sin alfabetiske navneliste over kandidater til stortingsvalget i 2017.

-Vi er veldig glad for at det er så mange flinke og engasjerte kandidater som har stilt seg til disposisjon for Akershus Høyre. Det finnes mye bra politisk erfaring blant kandidatene og det er en god blanding med tanke på kjønn, alder, yrkesbakgrunn og distrikts tilhørighet, sier Ketil Nordengen, leder av Akershus Høyres nominasjonskomité.

Den alfabetisk navnelisten fra nominasjonskomiteen danner grunnlag for prøvenominasjoner i Akershus Høyres kommuneforeninger. Nominasjonskomiteen legger frem sin innstilling på kandidater den 20. oktober.

-Vi føler oss trygge på at vi skal klare å sette sammen et sterkt vinnerlag til valget i 2017, avslutter Nordengen.

Prøvenominasjonen i kommuneforeningene er en del av nominasjonsprosessen som munner ut i den endelige listen som vedtas på Akershus Høyres nominasjonsmøte 3. november.

Nominasjonskomiteens alfabetiske navneliste over kandidater til stortingsvalget 2017:

Navn

Kommune

Alder

Erik Adland

Nesodden

59

Mahmood Ahmad

Ullensaker

37

Henrik Asheim

Bærum

33

Ann Kristin Bakke

Nittedal

49

Christian Bendz

Nannestad

50

Lars Berge

Ullensaker

44

Kjartan Berland

Skedsmo

44

Kari Sofie Bjørnsen

Asker

49

Trine-Lise Østlund Blime

Lørenskog

28

Sverre Bråthen

Bærum

71

Paul Chaffey

Bærum

51

Elizabeth K. H. Dale

Bærum

21

Didrik Dewan

Asker

21

Glenn Due-Sørensen

Skedsmo

43

Dag Ekelberg

Ski

48

Hårek Elvenes

Bærum

57

Pål Engeseth

Vestby

50

Beate Fahre

Nesodden

48

Peter André Haaland

Sørum

41

Amine Mabel Hansen

Lørenskog

40

Gaute Arvid Kandal Hoel

Ski

22

Hilde Hvaal Durban

Bærum

34

Amit Ighani

Rælingen

24

Nils Aage Jegstad

Vestby

66

Tor Arne Jensen

Sørum

57

Kirsti Kierulf

Asker

54

Turid Kristensen

Lørenskog

50

Cecilie Lindgren

Asker

44

Anne Kristine Linnestad

Ski

55

Bente Stein Mathisen

Asker

60

Anita Kristofa Nygård

Bærum

47

Nneka Okoye

Vestby

46

Tonje Anderson Olsen

Enebakk

47

Elin Merete Ommen

Lørenskog

45

Sebastian Otterhals

Bærum

21

Bjarte Gatland Reve

Asker

44

Thomas N. Sann

Nes

44

Jan Tore Sanner

Bærum

51

Maria Barstad Sanner

Bærum

23

Jon Halvor Stridsklev

Bærum

37

Thomas Sørlien

Hurdal

44

Harald Tronvik

Nesodden

74

Tone W. Trøen

Eidsvoll

50

Dag Vangsnes

Bærum

53

Thore Vestby

Frogn

65