Norges viktigste politiske verksted

Akershus Høyre deltok med 33 delegater på Høyres landsmøte 2017. Akershus Høyre fikk gjennomslag for en rekke forslag til Høyres stortingsvalgsprogram 2017-21. 

Et trygt land

Akershus Høyre hadde i likhet med flere av Høyres fylkeslag foreslått for landsmøte å øke bevilgningene til Forsvaret i tråd med NATOs to prosent ambisjon innen 2024.

Høyres landsmøte vedtok at Norge skal bruke to prosent av BNP på Forsvar innen 2024, som vil bety en ytterligere opptrapping av forsvar, sikkerhet og beredskap.

Norge er NATO i nord. NATO og vårt forsvar er landets forsikring. Forsikringspremien skal betales, det var Høyres landsmøte krystallklar på, sier fylkesleder Hårek Elvenes.

Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. Følgende ble vedtatt på Høyres Landsmøte 2017:

"Fortsette en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20% av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret."

 Høyre overtok en tung forsvarspolitisk bør. Forsvaret hadde forvitret. Forsvaret bygges nå opp igjen. Høyre i regjering har sørget for å få på plass en langtidsplan for Forsvaret der Forsvaret skal tilføres 160 milliarder kroner mer. Det er fort gjort å rive ned, men det vil ta tid å bygge opp Forsvaret. Høyre har startet gjenreisningen av Norges forsvarsevne. Høyre er forsvarspartiet. Det har historien vist, og historien gjentar seg, fortsetter Elvenes.

Les mer om vedtaket her.

Sikre muligheten til å betale med kontanter

Akershus Unge Høyres leder, Elizabeth Kathleen Hodges Dale, var glad for få gjennomslag for forslaget om å sikre retten til å betale med kontanter. Akershus Unge Høyre lederen mener man bør være forsiktig med å gå for raskt frem og ikke rokke ved tryggheten det gir å kunne betale med kontanter.   

For eldre som har kontanter som sitt hovedbetalingsmiddel, er det kjempeviktig å bevare muligheten til å betale kontant. Andre viktige grunner er personvern og mulige krisesituasjoner, som langvarig strømbrudd, sier Elizabeth Kathleen Hodges Dale, som sto bak forslaget.

Følgende andre forslag fra Akershus Høyre ble vedtatt tatt inn i Høyres stortingsvalgsprogram for perioden 2017-21:

Åpne opp for dobbelt statsborgerskap i Norge.

Trappe opp arbeidet internasjonalt for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og muligheter for familieplanlegging.

Innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet.

Lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn.

Si ja til etableringer av egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnas.

Kvinner skal kunne bruke gynekolog uten henvisning fra fastlege.

Fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent.

Les mer om Høyres landsmøte 2017 her.