H. Elvenes
Hårek Elvenes

Ny asfalt i lange baner i Akershus

Totalt vil om lag 25 veistrekninger i vårt fylke få nytt asfaltdekke i år. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep av riksveinettet. Regjeringa har derfor styrket vedlikeholdet og fornying av veinettet de siste tre årene, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes.

Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og fylkesleder

Mange steder i Akershus har bilistene i sommer møtt røde kjegler og innsnevring av veibanen. Det må bli verre en stakket stund, før det blir varig bedre. Totalt vil om lag 25 veistrekninger i vårt fylke få nytt asfaltdekke i år, og mange på Romerike. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep av riksveinettet. Regjeringa har derfor styrket vedlikeholdet og fornying av veinettet de siste tre årene.

Statens vegvesen vil i år legge 1 400 km nytt asfaltdekke riksveiene. Bevilgningene til veivedlikehold økte med 66 % i 2015 sammenliknet med de rødgrønnes budsjett. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2015 redusert for første gang på flere tiår. Bevilgningene er ytterligere økt for 2016. Asfaltmaskinene serverer i kort og hektisk sommersesong rykende fersk asfalt i lange baner.

Det er anslått at vedlikeholdsetterslepet totalt på riksvegnettet er om lag 40 milliarder kroner. Å innhente etterslepet er et omfattende arbeid, og vil ta tid. Vedlikeholdet har ikke vært høyt nok prioritert av tidligere regjeringer.

Totalt har bevilgningene over statsbudsjettet til samferdselsformål økt med hele 5 milliarder i 2016. Regjeringen vil utvikle et moderne og fremtidsrettet transportsystem.  Et effektivt transportsystem som bedrer fremkommeligheten, styrker bedriftenes konkurransekraft, og som gjør det tryggere å ferdes i trafikken. Det er nettopp derfor regjeringen intensiverer utbyggingen og vedlikeholdet av veisystemet i Akershus.

Innlegget stod først på trykk i Romerikes Blad 18.08.2016