Kathrine Zeiner-Gundersen

Ny leder av Akershus Høyres kvinneforum

Kathrine Zeiner-Gundersen fra Bærum overtar som leder av Akershus Høyres kvinneforum etter Trine-Lise Østlund Blime som takket nei til gjenvalg. Kathrine Zeiner-Gundersen er kvinnepolitisk leder i Bærum Høyre og vararepresentant til kommunestyret i Bærum. 

Kathrine Zeiner-Gundersen var innstilt av valgkomiteen som leder av Akershus Høyres kvinneforum og ble enstemmig valgt av Akershus Høyres årsmøte 2016. Kathrine er utdannet siviløkonom og eiendomsmegler og har vært aktiv i Bærum Høyre de fire siste årene. Høsten 2015 ble hun folkevalgt kommunepolitiker og hun er kvinnepolitisk leder i Bærum Høyre.

       - Jeg ønsker å sette fokus på likestillingspolitikk og rekruttering av flere kvinnelige velgere til partiet. Jeg ønsker at Forumets medlemmer i alle kommunene vil føle et engasjement     som fremmer denne siden av politikken, sier Kathrine.

Som ny leder av Akershus Høyres kvinneforum vil Kathrine også legge vekt på reelle problemstillinger og forskning, samt velgernes oppfatning, i likestillingsarbeidet. Temaene vil bli belyst i medlemsmøter, i avis og i sosiale medier, i tiden fremover.

       - Jeg ønsker at Forumet skal foreslå løsninger for partiet og legge opp til å få til et godt samarbeid med menn bl.a. ved å se hvordan menn også diskrimineres og unngå at det blir en kjønnskamp, fortsetter hun.

Siden studietiden har Kathrine hatt økende interesse for likestilling og brukt mye tid på å tenke over hvilke løsninger som kunne fungert for at barnefamilier skal kunne få mindre belastning i kombinasjonen jobb og familie, herunder hvordan kvinner kan få bedre mulighet til å slippe til i lederstillinger og stimulere kvinner til et større ønske om å benytte sin tid og kompetanse i full jobb.

De viktigste oppgavene blir å engasjere kvinner og menn til løsningsorientert fokus på likestilling herunder særlig hvordan kvinner kan bedre sine muligheter i arbeidslivet, diskriminering av menn som omsorgspersoner samt voldsproblematikken, mener Kathrine.

        - Vi får også en ny utfordring når vi får så mange asylsøkere og innvandrere med et sterkt avvikende kvinnesyn inn til landet. Fokus på likestilling blir viktig i integreringsarbeidet, legger hun til.

       - Det er flere kvinner som går til valgurnene enn menn. Likevel er under 50% av Høyres velgere kvinner. Vi har derfor noen prosentpoeng å kapre blant kvinnene for at kvinnerepresentasjonen i partiets velgermasse skal være like god som for menn. For å klare det må Høyre fokusere på spørsmål som kvinner er opptatt av. For eksempel likestilling og familiepolitikk. Det vil gi totalt flere velgere til Høyre, avslutter hun.