Elvenes

Nye tiltak mot terror

Politiet trenger bedre verktøy i kampen mot terror. Regjeringen foreslår at politiet skal gis bedre mulighet for dataavlesning, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen. 

Politiet trenger bedre verktøy i kampen mot terror. Regjeringen foreslår at politiet skal gis bedre mulighet for dataavlesning. Kryperting og skjult datakommunikasjon har drevet politiet på defensiven i kampen mot alvorlig kriminalitet. Ved å gi politiet tilgang til datakommunikasjon der det er skjellig grunn til mistanke om svært alvorlige straffbare forhold, vil man kunne avverge terror.

Regjeringen har utarbeidet en 30-punkts handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Politidistriktene skal ha egne forebyggingskontakter. PST trekkes inn i det lokale forebyggende arbeidet. Skolene får verktøy for å identifisere og forebygge radikalisering. Det utarbeides et veiledningsopplegg for foreldre som nærer uro for barnas holdninger til ekstremisme.

Kravet til integrering i det norske samfunnet må være ufravikelig. Når mennesker endrer væremåte, forfekter totalitære ideer, og isolerer seg, er det grunn til å melde fra. Imamene i norske moskeer må manne seg opp å ta klar avstand til islamsk terror. Og moderate muslimer må føre en uavlatelig åndelig kamp mot islamsk ekstremisme.