Pensjonsrettigheter for fosterforeldre

Gruppeleder i Nittedal Høyre, Ann Kristin Bakke, fikk gjennomslag for retten til pensjonspoeng for fosterforeldre på Høyres landsmøte 2017.  

Ved utgangen av 2015, var det i overkant av 9000 barn og unge som var under barnevernets omsorg. 78 prosent av disse bodde i fosterhjem. Disse tilbyr ikke bare en seng, mat og rene klær. De betyr trygghet og kjærlighet, gode rammer og oppfølging.

For 7 år siden tok jeg og familien et viktig valg. Vi skulle bli fosterforeldre. Jeg skulle bli fostermor til en liten gutt. Det har i aller høyeste grad beriket vårt liv, men det er et men, - som fostermor har jeg ikke de samme rettighetene som ellers i arbeidslivet, slik åpnet Ann Kristin Bakke sin tale til Høyres landsmøte.

Gruppeleder i Nittedal Høyre, Ann Kristin Bakke, kjempet for retten til pensjonspoeng for fosterforeldre på landsmøtet.

Alle disse trygge voksne, som setter yrkeslivet sitt på pause for en periode, fordi de har valgt å åpne sitt hjem for de mest sårbare, har ikke de samme pensjonsrettigheter, i motsetning til de aller fleste arbeidstakere i Norge. Dette er urimelig, sier Ann Kristin Bakke.

Akershus Høyre foreslo følgende til Høyres stortingsvalgsprogram og forslaget ble vedtatt av landsmøtet: Innføre pensjonspoeng for alle fosterforeldre som må ta yrkespermisjon for å følge fosterbarnet.