Regionreformen

 Vi trenger en regionreform for å flytte mer makt og ansvar over til sterkere regioner. Dette vil skape bedre tjenester og sterkere lokaldemokrati, sier gruppeleder Gunnar Melgaard. 

Partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget er enige om en regionreform som skal styrke lokaldemokratiet og bidra til å desentralisere makt ved at oppgaver og ansvar flyttes fra stat til folkevalgte på regionalt nivå. Fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud foreslås slått sammen til én region fra 1. januar 2020.

Høyres gruppeleder i Akershus fylkesting, Gunnar Melgaard, stiller seg positiv til forslaget og håper at en sammenslåing vil frigi ressurser som bidrar til mer velferd.

Vi trenger en regionreform for å flytte mer makt og ansvar over til sterkere regioner. Dette vil skape bedre tjenester og sterkere lokaldemokrati, mener Gunnar Melgaard.

Avtalepartene på Stortinget viser til prosessen mellom fylkestingene der avtalen mellom fylkene Akershus, Østfold og Buskerud ikke førte frem og ber om at det blir utarbeidet ny avtale.

Jeg er positiv til at samarbeidspartiene på Stortinget legger frem forslaget om en felles region med Akershus, Buskerud og Østfold.  Det er et grep for fremtiden, sier Melgaard.

Samtidig understreker Melgaard at:

Fylkestingets ønske er at Oslo inngår i en slik felles region og behovet for at det nære samarbeidet Akershus fylke har med Oslo videreføres. Vi har felles utfordringer knyttet til bo og arbeidsmarked, og på areal- og transportsiden. Dagens avtaler med Ruter, bymiljøavtalen, Oslopakke 3 samt regional plan for areal og transport må ses i sammenheng, avslutter Melgaard.