Regjeringen innfrir løftet om Fornebubanen

– Det er veldig bra at vi nå får på plass bymiljøavtalen. Regjeringen følger opp valgløftet om 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen, det er viktig for arbeidet med å realisere Fornebubanen, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. 

I dag skrev Regjeringen under på at de betaler 50 prosent for utbyggingen av Fornebubanen mellom Fornebu og Majorstuen.

- Det har ikke vært mangel på løfter om finansiering av Fornebubanen fra tidligere, jeg er glad for at vi nå har en Regjering som holder det de lover og sikrer reelle penger til finansiering av prosjektet, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Bymiljøavtale mellom staten, Oslo og Akershus

Bymiljøavtalen legger opp til høy arealutnyttelse ved eksisterende og nye kollektivtrasèer, samt å utvikle et sammenhengende nett for gående og syklende med god adkomst til kollektivsystemet. Det skal også planlegges for og gjennomføres knutepunktutvikling.

Det er veldig bra at vi nå får på plass bymiljøavtalen. Regjeringen følger opp valgløftet om 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen, det er viktig for arbeidet med å realisere Fornebubanen, fortsetter Anette Solli.

Fornebubanen er den kommende T-banestrekningen fra Majorstuen til sentrum av Fornebu. Denne forbindelsen knytter Fornebu i Bærum til togstasjonene på Lysaker og Skøyen og til det øvrige T-banenettet på Majorstuen. Dette utgjør seks nye t-banestasjoner med totalt 12 minutter i reisetid fra Majorstuen til Fornebu.

Selve Fornebubanen skal totalt koste 13 mrd. inkludert signalanlegg, stasjoner og parkeringsanlegg på Fornebu. I tillegg kommer blant annet ombygging av Majorstuen stasjon.

Oslo og Akershus får 5,6 milliarder kroner til Fornebubanen fra staten i en såkalt bymiljøpakke. I tillegg til bidraget til Fornebubanen får de to fylkene 2 milliarder til sykkeltiltak fra Regjeringen.