BSM
Bente Stein Mathisen(H)

Rekordlav arbeidsledighet i Akershus

- Jeg tror ikke det er så mange som har fått det med seg, men arbeidsledigheten i Akershus har gått ned det siste året. Nå er den nede på 2,5 prosent. Det er stor oppmerksomhet om økt arbeidsledighet i enkelte fylker, men samtidig er det vekst i sysselsettingen på Østlandet. Regjeringens politikk virker, skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen.

Av Bente Stein Mathisen, Medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite

Nedgang i arbeidsledigheten i halve Norge

For andre måned på rad ser vi at den registrerte ledigheten går ned. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i store deler av landet. I hele 10 av 19 fylker går faktisk arbeidsledigheten ned, og Akershus er ett av fylkene. Det er 11 prosent økning i ledige stillinger hos NAV, og bedriftene melder om at de har planer om å ansette flere i år enn i fjor. Dette viser med all tydelighet at situasjonen ikke er like mørk over hele landet, snarere tvert i mot.

NHOs regiondirektør i Oslo og Akershus, Nina Solli, sier at noe av årsaken til at det går så bra i vårt område er at vi har en variert næringsstruktur som ikke er så oljeavhengig. Oljesektoren har i lang tid støvsugd markedet for kompetanse. Nå søker ingeniørene jobber i andre næringer. Det er uvant for bedriftene å få så mange kompetente søkere med høy kompetanse og erfaring. Kompetanse er etterspurt og viktig for utvikling og vekst. Når næringslivet får tilgang på relevant og høy kompetanse bidrar dette til innovasjon og vekst i næringen.

Armslag for norske bedrifter

Siden før vi kom inn i regjering har Høyre snakket om viktigheten av en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer norske bedrifters konkurranseevne og norske arbeidsplasser. I regjering har vi levert. I Akershus ser vi det gir det utslag ved at flere får arbeid, bedrifter vokser, det investeres og produseres.

Lav kronekurs øker den internasjonale konkurranseevnen, også for bedrifter som holder til i Akershus. Også LO skriver i en ny rapport at lav kronekurs trolig er den enkeltfaktoren som har bidratt mest til å motvirke lav vekst og økende arbeidsledighet i Norge, og påpeker at dette har ført til en økning i eksporten til tross for forholdsvis lav vekst internasjonalt.

Optimisme i flere næringer

Lav rente bidrar til vekst i privat forbruk og investeringer, noe som også kommer bedrifter i Akershus til gode. Regjeringens ekspansive finanspolitikk bidrar betydelig til aktivitet og sysselsetting når vi for eksempel investerer i samferdsel. Selv LO bekrefter at den delen av økt oljepengebruk som har gått til offentlig kjøp av varer og tjenester og investeringer har motvirket effektivt nedgangen effektivt.

Regjeringen rår ikke over oljeprisen. Men vi kan legge til rette for vekst og optimisme i andre næringer. 

Ikke flere offentlige ansatte

Ap vil øke skattene for norske arbeidsplasser med 10 milliarder og redusere en pengebruk som virker. Det er det siste næringslivet trenger. Økte skatter gir ikke flere jobber i privat næringsliv, snarere tvert i mot. Økte skatter gir dårligere konkurransevilkår, og kan bidra til at den gode trenden vi ser i vårt fylke snur.

Arbeiderpartiet vil bruke gårsdagens løsninger på dagens utfordringer – de gjentar svarene fra 2009, uten å ta innover seg at dagens situasjon krever andre svar. Vi kan ikke bruke gamle løsninger på nye utfordringer. Flere offentlig ansatte kan ikke være hovedsvaret. Arbeidsplasser tapt i privat sektor må erstattes med nye og lønnsomme jobber i privat sektor.

Kunnskap og forskning

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Når situasjonen på arbeidsmarkedet er svært ulik fra landsdel til landsdel og fra fylke til fylke, må vi ha evnen til både å tenke på kort og lang sikt. Kortsiktig ved å skape jobber gjennom for eksempel offentlige byggetiltak og samferdsel, og langsiktig ved å satse på kunnskap, forskning, norsk eierskap og skattelettelser som kan skape nye, trygge jobber både to, fem og ti år inn i fremtiden. Forslagene i Revidert nasjonalbudsjett styrker omstillingsevnen i økonomien, og legger til rette for nye arbeidsplasser i privat konkurranseutsatt næringsliv. Bare slik trygger vi velferden på lengre sikt.

Innlegget stod først på trykk i Budstikka 31. mai 2016.