Hans Gunnar Melgaard
Gunnar Melgaard, gruppeleder Akershus Høyre. Foto: C.F Wesenberg

Robuste og sterkere regioner?

Da jeg meldte min interesse for å delta i fylkespolitikken for nå 9 år siden trodde jeg at jeg skulle være med på å nedlegge fylkeskommunen. Sterkere i troen ble jeg ettersom den rød/grønne regjeringen ville utrede en regionsreform. Resultatet den gang ble at fylkene i hovedsak fikk ansvar for flere fylkesveier som ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt.

Akershus fylkes politikere behandlet i sitt siste møte to saker om regionsreform, en går på oppgaver til større regioner og en på prosess. Akershus har så langt hatt en god tilnærmingen til dette arbeidet. Det viktigste slik det er varslet nå er at hele fylkestinget vil få et større eierforhold til saken ved at det arrangeres møter for fylkestinget. Høyre vil forholde seg til Stortingets vedtak om at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge. Apropos dette så har jeg lest at Finland skal innføre et tredje forvaltningsnivå. De har hatt to nivåer. Så til tilnærmingen, vi har så langt hatt positive og konstruktive samtaler med fylkesutvalgene i Østfold og Buskerud. Jeg er klar over at samtalene foreløpig har vært på tilnærmingsnivå. Det store spørsmålene og det vanskeligste blir selvsagt det praktiske rundt en eventuell sammenslåing og oppretting av en region.

En viktig rundingsbøye blir når stortingsmeldingen i april/mai 2016 blir lagt frem og skal fortelle oss hvilke oppgaver som skal/kan tillegges regionene. Det vi de senere årene har opplevd er at staten har opprettet direktorater, tilsyn og etater til å kontrollere kommunal forvaltning. Vi har opplevd en økende grad av rapportering og kontroller fra statens side. Det blir spennende å se hvilke oppgaver staten er villig til å frasi seg. Vi ser fram imot dette, håper vi ikke opplever at regionene får oppgaver kommunene har i dag, men ser gjerne at staten virkelig vil tillegge regionene oppgaver som er av betydning. Jeg håper at en del av fylkesmannens oppgaver kan overtas av et folkevalgt nivå.

Vi i Akershus har vært positive til en sammenslåing med Oslo, og jeg er glad for at fylkestinget nå tar en ekstra runde innom Oslo, for en endelig avklaring hva Oslo sine politikere vil. Høyre er glad for at vi har så bred enighet i fylkestinget om den videre veien mot en avklaring av naturlige muligheter for sammenslåinger og dannelsen av en fremtidig region. Da er det beklagelig at enkelte partier ikke ser gevinsten ved dannelsen av sterkere og mer robuste regioner, og melder seg ut av den politiske prosessen før resultatet er kjent.