Ruter gjenoppretter busstilbud og holdeplasser i Bærum

– Jeg er glad for at Ruter lytter til kundene sine og gjør nødvendige tilpasninger sier fylkesordfører Anette Solli(H) og legger til at det er viktig å huske på at resultatet av ruteomleggingen vil være at mange får et bedre tilbud.

I Bærum ble det fra nyttår flere nye ruteendringer i Ruters kollektivtilbud. Endringene berører mange passasjerer og har fått sterke protester fra busspassasjerer spesielt i Lommedalen og Rykkinn. Ruter har nå gjort en vurdering og tilbakefører tilbud etter kritikk fra busspassasjerene i Bærum. Holdeplassene Økri og Eineråsen for busslinje 160E samt Strand og Kveldsroveien for busslinje 160 gjenåpnes, og tilbudet i Lommedalen gjenopprettes.

Jeg er glad for at Ruter lytter til kundene sine og gjør nødvendige tilpasninger, sier fylkesordfører Anette Solli(H) og legger til at det er viktig å huske på at resultatet av ruteomleggingen vil være at mange får et bedre tilbud.

Anette Solli understreker at Ruter er til for passasjerene og synes det er bra at Ruter lytter til kundene. Solli påpeker samtidig at:  

Det er viktig å være klar over at Ruters endringer er et forsøk på legge til rette for at enda flere skal få muligheten til å reise kollektivt. Det er en styrking av tilbudet i vesentlig grad. Det ble et redusert tilbud noen steder, mens andre steder økte tilbudet. Med Ruters endringer er det blitt 30 prosent flere avganger.

Tiltak som iverksettes

Gjenåpne holdeplasser:

Økri og Eineåsen ved Rykkinn for busslinje 160E, slik at ekspressbussen og rutebussen får samme stoppmønster.

Strand og Kveldsroveien for busslinje 160.

Lommedalen:

Invitere til dialog med Bærum kommune og kundene i Lommedalen, slik at vi forstår konkret hva utfordringene består i.

Gå i dialog med Bærum kommune for å få ordnet snurundellen ved skolen. Som en midlertidig løsning vil vi kjøre innerst i dalen inntil snurundellen ved Lommedalen skole er ferdig, da vil to av avgangene snu der.

Rykkinn:

I tillegg til de gjenåpnede holdeplassene på Rykkinn ønsker Ruter å gjøre tilleggsanalyser og finne ut mer om hva kundene som nå bruker 160E synes om endringen og hvordan de reiser etter endringen.

Les mer om saken her.