Svar fra sittende representanter om gjenvalg til stortingsvalget 2017

Arbeidet frem mot stortingsvalget 2017 har for alvor startet i Akershus Høyre, og Nominasjonskomiteen hadde sitt første møte i dag 2. juni 2016. Nominasjonskomiteen fikk blant annet utdelt en oversikt over svar fra sittende representanter og vararepresentanter om de ønsker gjenvalg. Listen er i sin helhet gjengitt nedenfor. Nominasjonskomiteen har nå tiden frem til 20 oktober i år med å legge frem et forslag til liste ved neste valg. Endelig beslutning blir tatt på nominasjonsmøtet som avholdes 3. november 2016.

Nominasjonskomiteen, som forøvrig består av 32 personer fra hele fylket samt Unge Høyre og Senior Høyre, valgte på sitt møte et arbeidsutvalg som skal forestå mye av arbeidet for komiteen. Det valgte arbeidsutvalget består av:

  • Ketil Nordengen, leder
  • Reidar Skotgård, Senior Høyre
  • Sebastian Næss Langaas, Unge Høyre
  • Per Anders Owren, Asker
  • Siw Wikan, Bærum
  • Kjell G. Pettersen, Follo
  • Wenche Hoel Ulvin, Romerike

Her er listen over valgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter fra Akershus Høyre fra valget i 2013, og svar på spørsmål om de ønsker gjenvalg.

Plass

Navn

Kommune

Alder

Ønsker gjenvalg?

1.

Jan Tore Sanner

Bærum

51

Ja

2.

Sylvi Graham

Oppegård

65

Nei

3.

Tone W. Trøen

Eidsvoll

50

Ja

4.

Bente Stein Mathisen

Asker

60

Ja

5.

Henrik Asheim

Bærum

33

Ja

6.

Nils Aage Jegstad

Vestby

66

Ja

7.

Mette Tønder

Nittedal

47

Nei

8.

Hårek Elvenes

Bærum

57

Ja

9.

Thore Vestby

Frogn

65

Ja

10.

Kjartan Berland

Skedsmo

44

Ja

11.

Ellen Ugland

Asker

61

Ja

12.

Trine-Lise Østlund Blime

Lørenskog

28

Ja

13.

Harald Tronvik

Nesodden

74

Ja

14.

Anne Lene W. Hojem

Bærum

53

Nei

15.

Turid Kristensen

Lørenskog

50

Ja

16.

Dag Ekelberg

Ski

48

Ja

17.

Marianne Grimstad Hansen

Sørum

43

Nei