Kommunereform på Romerike

Etter avtalen i Stortinget går vi i Skedsmo nå i gang med å skape en ny storkommune - sammen med Fet og Sørum. En kommune som får 82.000 innbyggere. Dette er forhåpentligvis bare starten for ny kommunestruktur her på Romerike i Akershus, sa Kjartan Berland, gruppeleder i Skedsmo Høyre, i sin tale til Høyres landsmøte 2017.


Kjartan Berlands innlegg på Høyres landsmøte 2017:

Stortinget må fastsette ny kommunestruktur. Høyre må bidra til dette i neste stortingsperiode.

Frivillighetslinjen med nabosamtaler har ikke vært noe god løsning - i hvert fall ikke for flere av kommunene her på Romerike. Et geografisk område med 13 kommuner som etter min mening er overmoden for nye kommunegrenser.

Siden vedtaket om kommunereform og oppstart av prosessen ble gjort i Stortinget for tre år siden, har det vært mye bruk av ressurser til nabosamtaler, utredninger og politiske vurderinger i landets kommunestyrer. Frykten for å få folket imot seg i et følelsesmessig spørsmål om kommunesammenslåing, har hatt som konsekvens at mange kommuner har valgt folkeavstemninger som avgjørende instrument til å si ja eller nei.

De endringene som nå vil skje med opp mot 100 kommuner som av frivillighet velger å slå seg sammen, er positivt og et viktig steg i den retningen vi ønsker. Men det er på ingen måte tilstrekkelig. Flere av sammenslåingene er kanskje ikke like optimalt, og heller ikke like hensiktsmessig. På et vis kan det nesten se ut for at det for noen av kommunesammenslåingene også er litt tilfeldig for hvordan akkurat dette har blitt utfallet.

Det er Stortingets oppgave å fastsette en kommunestruktur som er hensiktsmessig. En kommunestruktur som er rigget for å løse morgendagens utfordringer i kommune-Norge. En styrking av lokalsamfunnet og utvikling av gode tjenestetilbud i hele landet.

Spørsmål om kommunestruktur bør ikke overlates til den enkelte kommune og videre til folkeavstemninger basert på frivillighet. Enkelte vil sikkert hevde at dette er demokrati. Jeg mener dette heller er å fraskrive Stortingets ansvar.

Som parti bør vi nå være tydelige!

Vi ønsker å få gjennomført en kommunereform som betyr færre kommuner. Det er Stortinget som til syvende og sist må gjøre jobben med å tegne det nye kommunekartet.

Etter avtalen i Stortinget går vi i Skedsmo nå i gang med å skape en ny storkommune - sammen med Fet og Sørum. En kommune som får 82.000 innbyggere. Dette er forhåpentligvis bare starten for ny kommunestruktur her på Romerike i Akershus.